serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘skoda gdansk’

Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

width=300Pojazdy firmy Fiat raczej nie wzbudzają pożądania u osób, które szukają sportowych wrażeń. Są to raczej spokojne, ale świetnie wykonane i łatwe w naprawie samochody rodzinne. W Polsce z rozrzewnieniem wspominamy auto Fiat 126p, które już niemal nie występuje na drogach. Firma Fiat ma bardzo bogatą tradycję i okazuje się, że wprowadziła mnóstwo innowacji. W roku 1936 Fiat zaczął produkcję najmniejszego auta na świecie – czyli modelu Fiat 500. Read the rest of this entry »

Comments Off on Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posts Tagged ‘skoda gdansk’

Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

width=300Historia motoryzacji to nie tylko najnowocześniejsze auta, wielkie silniki oraz piękne linie nadwozia. Aby samochody stały się popularne, producenci musieli wprowadzić tanie i oszczędne modele, które uświadomiły konsumentom, że auta są potrzebne. W Niemczech samochodem dla każdego był VW Garbus, we Włoszech taką rolę odegrał Fiat 500 Topolino. W Polsce proces uświadamiania konsumentów przebiegał w nieco brutalniejszy sposób – mianowicie na rynek wprowadzono Fiata 126.

Dostępność tego modelu auta wiązała się z tym, że fiacik był produkowany w kilku fabrykach w Polsce. Stał się on synonimem auta często psującego się, małego, niedającego satysfakcji z jazdy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posts Tagged ‘skoda gdansk’

Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

width=300Fiat to włoska marka niewielkich samochodów osobowych i dostawczych, która szczególnie dobrze rozpoznawana jest w naszym kraju ze względu na model 126 p oraz 125.

Firma powstała w roku 1899, pierwsze lata produkcji to zaledwie kilkaset sztuk. Pierwszym rozpoznawalnym modelem Fiata był fiat 8HP – który osiągał prędkość 45 km/h. Startował on w wielu wyścigach i dowiódł w nich swoją niezawodność. Firma Fiat bardzo szybko się rozwijała się, by w roku 1906 zatrudniać aż 2500 pracowników. Metody produkcji samochodów Fiat były niemal tak dobre, jak te, które wprowadził Henry Ford w USA. Read the rest of this entry »

Comments Off on Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posts Tagged ‘skoda gdansk’

Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Organami dozoru technicznego są: Urząd Dozoru Technicznego (UDT) z podległymi mu okręgowymi i rejonowymi dozorami technicznymi oraz specjalistyczne organy dozoru technicznego. Do specjalistycznych organów dozoru technicznego zaliczają się między innymi kolejowe inspektoraty dozoru technicznego działające przy każdej dyrekcji okręgowej kolei państwowych, podlegające Głównemu Inspektoratowi Kolejowego Dozoru, Technicznego w Warszawie. 1. Dozór techniczny nad urządzeniami dźwignicowymi Do urządzeń dźwignicowych zaliczamy takie urządzenia, które służą do co najmniej pionowego przemieszczania ładunków, a w szczególności: a) dźwigi słuzące do pionowego przemieszczania ładunków w kabinach lub na platformach; b) suwnice, których zasadniczą konstrukcją nośną jest przejezdny po co najmniej jednoszynowym torze most (lub brama), po którym porusza się wózek z wciągarką do pionowego transportu ładunków; c) żurawie, których zasadniczą częścią nośną jest wysięgnik o ruchu obrotowym w płaszczyźnie poziomej lub pionowej albo też w obu płaszczyznach; d) wciągarki, których zasadniczą częścią składową jest wyposażony w bęben linowy lub łańcuchowy mechanizm do pionowego podnoszenia i opuszczania ładunków; e) dźwigniki, których zasadniczą częścią składową są śruby i nakrętki oraz belki nośne (łapy) z napędem mechanicznym lub ręcznym albo tłoki nośne poruszane naciskiem cieczy bądź gazu; f) obrotnice wyposażone w bęben linowy, służące do obracania i przesuwania taboru kolejowego; g) wyciągi o ruchu pionowo—pochyłym; h) żurawie kolejowe. Dźwignice podlegające dozorowi technicznemu przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny być zarejestrowane we właściwym inspektoracie dozoru technicznego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posts Tagged ‘skoda gdansk’

Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Na ogół wszystkie zbiorniki ciśnieniowe podlegają dozorowi technicznemu — wyjątek stanowią między innymi zbiorniki o ciśnieniu nie przekraczającym 0,07 NIN/m2 (0,7 at) oraz zbiorniki o ciśnieniu wyższym, jeżeli iloczyn ciśnienia w at przez pojemność w litrach nie przewyższa 300 (pod warunkiem, że nie są ustawione w miejscach publicznych). Zbiorniki podlegające stałemu dozorowi technicznemu muszą przechodzić okresowe badania zwyczajne i nadzwyczajne. Badania zwyczajne polegają na rewizji wewnętrznej, próbie ciśnieniowej oraz rewizji zewnętrznej. Czasokres przeprowadzania poszczególnych rewizji i prób jest różny. Rewizję wewnętrzną przeprowadza się co trzy lata, próbę ciśnieniową — co sześć lat, a rewizję zewnętrzną — co rok, oprócz lat, w których przeprowadza się rewizję wewnętrzną i próbę wodną. Read the rest of this entry »

Comments Off on Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posts Tagged ‘skoda gdansk’

Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Koła biegowe wózków i mostów nie nadają się do dalszej eksploatacji, jeżeli: — zużyte są obrzeża więcej niż 50% pierwotnej grubości bądź są na obrzeżach wyszczerbienia; — powstały płaskie miejsca na cylindrycznej części kół, powodujące stuki w czasie jazdy; nastąpiło nierównomierne zużycie powierzchni tocznej kół napędowych, a różnica średnic tych kół przekracza 0,001 średnicy nominalnej; — luz w łożyskach ślizgowych wynosi lub przekracza 20% modułu koła zębatego — dla kół napędowych lub 50% grubości panwi — dla kół tocznych. Szyny jezdne nie nadają się do eksploatacji, gdy: — różnica poziomów szyn na stykach przekracza 1 mm; — luz między szynami przekracza 2 mm; — odchylenie szerokości mierzone w osi szyn przekracza ±5 mm; — odchyłka prostoliniowości między słupami toru przekracza ± 2 mm; — różnica poziomów toru przekracza 1/1500 odległości między słupami i jest większa niż 10 mm. Haki nie nadają się do dalszego użytkowania, jeżeli: są pęknięcia na powierzchni haka; zużycie w gardzieli w niebezpiecznym przekroju przekracza jego pierwotnej wysokości; — rozwarcie gardzieli haka przekracza 5% jego pierwotnego wymiaru; — uszkodzone jest zamocowanie haka. Aparatura i urządzenia elektryczne muszą być sprawne. Dźwignica nie może być dopuszczona do eksploatacji, jeżeli: — opór izolacji maszyn elektrycznych jest niewystarczający; — występują zakłócenia w obwodach głównych i sterowniczych; — występują zakłócenia w pracy urządzeń zabezpieczających. Read the rest of this entry »

Comments Off on Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posts Tagged ‘skoda gdansk’

Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Bębny nie mogą być nadal użytkowane, jeżeli: mają rysy lub pęknięcia na części cylindrycznej; — wykazują pęknięcia na bocznych tarczach bądź piastach; — zużycie ścianek przekracza 15% początkowej grubości; — krawędzie rowków linowych są wyłamane lub ostre; — zużycie panwi łożyskowych (przy ułożyskowaniu ślizgowym) wynosi ponad 35% początkowej grubości panwi: — zużycie panwi łożyskowych wynosi 15% modułu koła zębatego. Przekładnie zęba te nie nadają się do dalszej eksploatacji, jeżeli: — koło zębate ma wyłamany lub nadłamany choćby jeden ząb; — zużycie grubości początkowej zębów mierzone na średnicy podziałowej wynosi lub przekracza 10% — w kołach zębatych mechanizmu podnoszenia i 20% — w pozostałych mechanizmach; — piasta lub wieniec pęknięcia; — luz klina nie odpowiada wymaganiom wynikającym z tolerancji pasowania; — ze skrzyni przekładniowej wycieka smar; grzeją się łożyska. Sprzęgła muszą być wycofane z dalszego użytkowania, jeżeli: — pękł kadłub sprzęgła; — nastąpiło wyrobienie otworów, powodujące szarpanie przy rozruchu mechanizmów; zużyły się wkładki elastyczne; — zużycie zębów sprzęgieł zębatych przekracza 10%; — nastąpiło zluzowanie sprzęgła na klinach. Hamulce należy regenerować lub wymienić, jeśli występują następujące wady: — pęknięcie dźwigni hamulca; wyrobienie otworów oraz zużycie sworzni we wszystkich przegubowych połączeniach układu hamulcowego; — uszkodzenie lub pogięcie taśmy hamulcowej; zużycie okładziny hamulcowej powyżej 50% grubości pierwotnej; — miejscowe zużycia tarczy hamulcowej głębsze niż 1 mm bądź sumaryczna szerokość wgłębień wynosi lub przekracza 30% szerokości tarczy; — nierównomierny luz między tarczą a wykładziną, przy czym nierównomierności przekraczają 2 mm; — wyrobienie zamocowania ciężaru hamulca oraz niepewność lub osłabienie sprężyny naciągającej. (Wały i osi e podlegają wymianie w przypadku: — pęknięcia lub zarysowania; — wygięcia wału lub osi powyżej 0,5 mm na 1 m długości; — zużycia większego niż 5% pierwotnej średnicy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posts Tagged ‘skoda gdansk’

Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli dźwignica jest wyposażona chwytnik elektromagnetyczny, to obszar obsługiwany przez tę dźwignicę musi być tak zabezpieczony, aby nie pozwalał na przejście ludzi. Podrywanie ładunków w zasadzie nie jest dozwolone, chyba że są to specjalnie do tego celu przeznaczone dźwignice (np. suwnice do wlewnic). Ładunek może być podnoszony również za pomocą dwóch dźwignic, lecz z zachowaniem warunku nieprzeciążania żadnej z nich oraz zastosowania specjalnej belki nośnej. W tym przypadku liny muszą zachować położenie pionowe. Read the rest of this entry »

Comments Off on Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posts Tagged ‘skoda gdansk’

Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Każda zgłoszona dźwignica otrzymuje swój numer rejestracyjny, który nawet w razie zmiany użytkownika nie może być zmieniony. W czasie eksploatacji dźwignice podlegają okresowym badaniom, które obejmują: rewizje zwyczajne roczne oraz rewizje nadzwyczajne awaryjne i doraźne. W trakcie badania należy stwierdzić, czy dźwignica nadaje się do dalszej eksploatacji. Rewizja zwyczajna roczna polega na: — zbadaniu stanu zużycia poszczególnych mechanizmów, zwłaszcza podnoszenia, jazdy i obrotu; — sprawdzeniu cięgien, haków i zawiesi oraz ich mocowania; — zbadaniu konstrukcji nośnej i poszczególnych jej elementów; — sprawdzeniu działania wyłączników krańcowych; — sprawdzeniu działania wszystkich urządzeń sterowniczych oraz przycisku STÓJ; — skontrolowaniu poświadczeń badania oporu izolacji elektrycznej oraz skuteczności działania urządzeń przeciwporażeniowych; — przeprowadzeniu próby obciążenia statycznego i dynamicznego. Oprócz wyszczególnionych czynności należy co trzy lata dokonywać pomiaru strzałki ugięcia. Read the rest of this entry »

Comments Off on Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posts Tagged ‘skoda gdansk’

Fiat – produkcja przed i po wojnie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rewizja nadzwyczajna awaryjna jest przeprowadzana w każdym czasie, jeżeli tego wymaga sytuacja, zwłaszcza po naprawie większych uszkodzeń elementów dźwignic, a mianowicie: — po naprawie lub przebudowie kratownicy, mostu, wysięgnika bądź innych elementów nośnych; — po naprawie, przebudowie lub wymianie mechanizmu podnoszenia, jazdy i obrotu; — po wymianie lin lub łańcuchów nośnych; — po przeniesieniu i zamontowaniu dźwignicy na innym miejscu. Rewizja nadzwyczajna d o raźna jest przeprowadzana w celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania, a w szczególności: — sprawdzenia urządzeń zabezpieczających prawidłową eksploatację oraz działania mechanizmów podnoszenia, jazdy i obrotu; — skontrolowania prawidłowości konserwacji dźwignicy. Do przeprowadzania próby obciążenia użytkownik zobowiązany jest przygotować zważony ciężar, wynoszący 110% udźwigu dźwignicy. Do przeprowadzenia próby obciążenia w trakcie odbioru (nie rewizji rocznej) użytkownik jest zobowiązany przygotować — oprócz ciężaru podanego poprzednio — ciężar wynoszący 125% udźwigu. Zasady bezpiecznej eksploatacji dźwignic Dźwignice mogą być eksploatowane dopiero po dopuszczeniu ich do ruchu przez okręgowe inspektoraty kolejowego dozoru technicznego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Fiat – produkcja przed i po wojnie.