serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘skoda wrocław otomoto’

OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W najprostszym przypadku stosuje się dwie główne pompy hamulcowe sterowane jednym pedałem. Najczęściej jednak dzielony układ uruchamiający wyposaża się w podwójną pompę hamulcową, tzw. tandem. Podwójne działanie głównej pompy hamulcowej uzyskuje się przez zastosowanie dodatkowego tłoczka, tzw. swobodnego, który rozdziela wnętrze cylinderka na dwie komory robocze. Read the rest of this entry »

Comments Off on OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posts Tagged ‘skoda wrocław otomoto’

OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Kiedy silnik nie pracuje lub w razie nieszczelności układu podciśnieniowego do uruchamiania mechanizmów hamulcowych kół można wykorzystać samą pompę sterującą (która tłoczy płyn wprost do wzmacniacza hydraulicznego) wywierając odpowiednio duży nacisk na pedał hamulca. BEKA. Zespolony hydrauliczno-podciśnieniowy układ uruchamiający, stosowany głównie w dużych samochodach osobowych lub małych pojazdach ciężarowych, współpracujących z lekkimi przyczepami. Pojazd ciągnący ma zwykły hydrauliczny układ uruchamiający, a przyczepa podciśnieniowy układ uruchamiający. Siła hamowania przyczepy jest automatycznie regulowana przez zawór sterujący, działający odpowiednio do ciśnienia w układzie hydraulicznym pojazdu ciągnącego. Read the rest of this entry »

Comments Off on OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posts Tagged ‘skoda wrocław otomoto’

OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Kierowca reguluje skuteczność hamowania przez zwiększenie lub zmniejszenie nacisku na pedał hamulca, ponieważ dzięki równowadze układu sił działających na dźwignie, każdemu położeniu pedału odpowiada tylko jedno, ściśle określone położenie tłoka w cylindrze. Jeżeli nacisk na pedał hamulca jest stały, wówczas oba zawory są zamknięte, w cylindrze panuje określone podciśnienie, a mechanizmy hamulcowe kół działają z określona skutecznością. czego tłok pod naciskiem sprężyny oporowej powraca do położenia spoczynkowego. Jeżeli pedał hamulca jest zwolniony, w układzie BOSCH-VACUUM po Obu stronach tłoka w cylindrze wzmacniacza utrzymuje się jednakowe podciśnienie (w odróżnieniu od układu DEWANDRE, w którego cylindrze panuje również ciśnienie atmosferyczne). BENDIX-HYDROVAC. Read the rest of this entry »

Comments Off on OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posts Tagged ‘skoda wrocław otomoto’

OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Próby wykorzystywania podciśnienia panującego w rurze ssącej pracującego silnika gaźnikowego do uruchamiania lub wspomagania uruchamiania mechanizmów hamulcowych czyniono już w roku 1904. Jednak dopiero w roku 1923 Dewandre opracował instalację nadającą się do praktycznego wykorzystania. Obecnie podciśnieniowe układy uruchamiające produkowane sa w najrozmaitszych wykonaniach, przy czym do najbardziej rozpowszechnionych należą systemy REPUSSEAU we Francji, CLAYTON w Anglii, BOSCH w Niemczech oraz WESTINGHOUSE i BENDIX w USA. Podciśnieniowy układ DEWANDRE cechuje zastosowanie całkowicie mechanicznego układu przeniesienia. Wnętrze cylindra może łączyć się z rurą ssącą silnika lub też z atmosfera poprzez zawór sterujący. Read the rest of this entry »

Comments Off on OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posts Tagged ‘skoda wrocław otomoto’

OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Kompensacja zużycia okładzin szczęk polega na wprowadzaniu do odgałęzień instalacji za urządzeniem OTOREG coraz wiekszych ilości płynu, tak że pomimo ścierania się okładzin luzy spoczynkowe szczek w zasadzie się nie zmieniają. Podczas naciskania na pedał hamulca, pod naporem płynu tłoczonego przez pompe główną tłoczek swobodny urządzenia OTOREG przesuwa się w cylinderku i wytłacza płyn do rozpieraczy. Jeżeli wskutek zużycia okładzin do rozpiera o czy może odpływał więcej płynu niż mieści się go w cylinderku urządzenia OTOREG, wówczas tłok swobodny opiera się poprzez trzonek zaworu przepustowego o ściankę, zawór otwiera się i w kierunku rozpieraczy nadal napływa płyn tłoczony przez pompę główną Po zwolnieniu pedału hamulca zawór przepustowy zamyka się i odcina połączenie pomiędzy pompą główną a rozpieraczami. Jednocześnie tłoczek swobodny cofa się wskutek różnicy ciśnień, a sprężyny odciągające oddalają szczęki od bebnów na określoną stalą odległość, zależną od pojemności skokowej urządzenia OTOREG. BALDWIN HYDRO BOOSTER służy do zwiększania 0 około 30 0/0 ciśnienia w rozpieraczach w stosunku do chwilowego ciśnienia roboczego, wytwarzanego przez pompe główną. Read the rest of this entry »

Comments Off on OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posts Tagged ‘skoda wrocław otomoto’

OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Często nadciśnieniowe urządzenie wspomagające współpracuje z hydraulicznym układem uruchamiającym. Instalacje takie spotyka się głównie w samochodach ciężarowych i autobusach. Nadciśnieniowo-hydrauliczne układy uruchamiające mogą mieć rozmaite schematy połączeń. Na przykład zespolony układ WEST INOHOUSE składa się z nadciśnieniowego siłownika i zwykłego hydraulicznego układu uruchamiajacego. Podczas naciskania na pedał hamulca zawór sterujący otwiera dopływ sprężonego powietrza do cylindra siłownika, wskutek czego jego tłok przesuwa się, zmuszając tłok górnej pompy hamulcowej do wykonania ruchu roboczego. Read the rest of this entry »

Comments Off on OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posts Tagged ‘skoda wrocław otomoto’

OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Roboczy suw tloka wymuszany jest przez sprężone powietrze. Ruch powrotny tłok wykonuje wskutek pośredniego oddziaływania sprężyn odciągających szczęki wspieranego przez nacisk sprężyny powrotnej. Często spotyka się również nadciśnieniowe siłowniki hamulcowe, w których zadania tłoka spełnia elastyczna przepona. Dla przykładu zestawiono poniżej dane techniczne siłowników hamulcowych systemu WESTINGHOUSE, Zbiornik powietrza służy do magazynowania sprężonego powietrza w ilości pozwalającej na kilkakrotne zahamowanie pojazdu w razie niespodziewanej usterki sprężarki. Pojemność zbiorników wykonanych z blachy stalowej wynosi zwykle 10 . Read the rest of this entry »

Comments Off on OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posts Tagged ‘skoda wrocław otomoto’

OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Do najczęściej spotykanych należą główne zawory sterujące podwójnego działania systemu BOSCH, tzw. cylindrowe. Górny cylinder zaworu steruje dopływem sprężonego powie trza do siłowników hamulcowych przyczepy, a dolny do siłowników hamulcowych pojazdu ciągnącego. Wskutek naciskania na pedał hamulca dźwignia przekręca się i poprzez drzon przesuwa tłok otwierając zawór dolnego cylindra, Ponieważ jednocześnie odcięte zostają połączenia dolnego cylindra z atmosferą, sprężone powietrze dopływa do siłowników hamulcowych, które uruchamiają mechanizmy hamulców kół. Omawiany zawór główny steruje jednocześnie działanie nadciśnieniowego układu uruchamiającego przyczepy. Read the rest of this entry »

Comments Off on OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posts Tagged ‘skoda wrocław otomoto’

OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Automatyczna impulsowa skrzynka biegów, w postaci zestawu bezstopniowych przekładni korbowych, wbudowanych w skrzyni korbowej silnika widlastego. Wal korbowy silnika poprzez korbowody pośrednie wprawia w ruch dźwignie trójkątne, które z kolei za pośrednictwem łączników, korbowodów napędowych oraz sprzęgieł jednokierunkowych przekręcają wal napędzany. Chwilowe przełożenia zmienia układ sterujący za pośrednictwem siłowników hydraulicznych, które utrzymują w określonych polożeniach wsporniki dźwigni trójkątnych — przez zmienianie położeń środków dźwigni trójkątnych. Sterowanie siłowników hydraulicznych jest samoczynne, w zależności od obciążeń Silnika i szybkości jazdy. Bezstopniową zmianę przełożenia uzyskać można za pomocą przekładni hydrostatycznej (np. Read the rest of this entry »

Comments Off on OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posts Tagged ‘skoda wrocław otomoto’

OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Typowy układ podciśnieniowy uruchamiający mechanizmy hamulcowe kół pojazdu ciągnącego i przyczepy ma specjalny zawór sterujący, osadzony na pomocniczym zbiorniku podciśnieniowym. Jak długo hamulce nie działają, zawór sterujący łączy zbiorniki podciśnieniowe pojazdu i przyczepy. Podczas hamowania zawór sterujący łączy urządzenia regulacyjne i kontrolne. Sprężarka tłoczy powietrze przez odoliwiacz i zawór zwrotny do zbiornika. Z siłownikami hamulcowymi zbiornik sprężonego powietrza połączony jest odpowiednimi przewodami poprzez zawór sterujący, uruchamiany za pomocą cięgla związanego z pedałem hamulca. Read the rest of this entry »

Comments Off on OT OREG — hydrauliczne urządzenie pomocnicze