Posts Tagged ‘spedycja towarów’

Bębny

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Bębny nie mogą być nadal użytkowane, jeżeli: mają rysy lub pęknięcia na części cylindrycznej; — wykazują pęknięcia na bocznych tarczach bądź piastach; — zużycie ścianek przekracza 15% początkowej grubości; — krawędzie rowków linowych są wyłamane lub ostre; — zużycie panwi łożyskowych (przy ułożyskowaniu ślizgowym) wynosi ponad 35% początkowej grubości panwi: — zużycie panwi łożyskowych wynosi 15% modułu koła zębatego. Przekładnie zęba te nie nadają się do dalszej eksploatacji, jeżeli: — koło zębate ma wyłamany lub nadłamany choćby jeden ząb; — zużycie grubości początkowej zębów mierzone na średnicy podziałowej wynosi lub przekracza 10% — w kołach zębatych mechanizmu podnoszenia i 20% — w pozostałych mechanizmach; — piasta lub wieniec pęknięcia; — luz klina nie odpowiada wymaganiom wynikającym z tolerancji pasowania; — ze skrzyni przekładniowej wycieka smar; grzeją się łożyska. Sprzęgła muszą być wycofane z dalszego użytkowania, jeżeli: — pękł kadłub sprzęgła; — nastąpiło wyrobienie otworów, powodujące szarpanie przy rozruchu mechanizmów; zużyły się wkładki elastyczne; — zużycie zębów sprzęgieł zębatych przekracza 10%; — nastąpiło zluzowanie sprzęgła na klinach. Hamulce należy regenerować lub wymienić, jeśli występują następujące wady: — pęknięcie dźwigni hamulca; wyrobienie otworów oraz zużycie sworzni we wszystkich przegubowych połączeniach układu hamulcowego; — uszkodzenie lub pogięcie taśmy hamulcowej; zużycie okładziny hamulcowej powyżej 50% grubości pierwotnej; — miejscowe zużycia tarczy hamulcowej głębsze niż 1 mm bądź sumaryczna szerokość wgłębień wynosi lub przekracza 30% szerokości tarczy; — nierównomierny luz między tarczą a wykładziną, przy czym nierównomierności przekraczają 2 mm; — wyrobienie zamocowania ciężaru hamulca oraz niepewność lub osłabienie sprężyny naciągającej. (Wały i osi e podlegają wymianie w przypadku: — pęknięcia lub zarysowania; — wygięcia wału lub osi powyżej 0,5 mm na 1 m długości; — zużycia większego niż 5% pierwotnej średnicy. [podobne: spedycja towarów, wynajem samochodów gdańsk, witryny aluminiowe ]

Comments Off on Bębny

Posts Tagged ‘spedycja towarów’

Bębny

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Litera charakteryzuje wysokość obrzeża obręczy i jego ukształtowanie, znak łączący informuje 0 rodzaju obręczy; znak stosuje sie w oznaczeniu obręczy wgłębionej, a znak , w oznaczeniu obręczy płaskiej, druga liczba określa znamionową średnicę obręczy, będącą jednocześnie znamionową średnicą wewnętrzną obrzeży opony. Elastyczna tarcza koła jezdnego wyróżnia się zastosowaniem specjalnych elementów amortyzujących, których zadanie polega na tłumieniu wstrząsów i drgań wywoływanych uderzaniem elementów bieżnika opony o nierówności nawierzchni jezdni. Pomimo podejmowania licznych prób, jak dotychczas kół jezdnych o elastycznych tarczach nie wprowadzono jeszcze na szeroką skalę, głównie ze względu na koszty produkcji i zbytnie pogorszenie stateczności ruchu pojazdów. Jedynie w samochodach osobowych ograniczone zastosowanie praktyczne znajdują koła jezdne o tarczach połączonych z jednolitymi obręczami wgłębionymi poprzez wklejone pierścienie amortyzujące z gumy syntetycznej. Ogumienie kół jezdnych. Rodzaje ogumienia. Najogólniej ogumienie kół jezdnych pojazdów samochodowych podzielić można na: masywne, czyli zapewniające „osłabianie i tłumienie impulsów uderzeniowych wyłącznie dzięki sprężystemu odksztalcaniu się gumy lub elementów gumowych; ogumienie masywne odznacza się dużą wytrzymałością lecz nie zapewnia zadowalającej współpracy koła jezdnego z nawierzchnią drogi; pomimo licznych udoskonaleń i dość poważnego rozwoju konstrukcyjnego ogumienie masywne wyszło już prawie całkowicie z użycia w pojazdach samochodowych i spotyka się je jeszcze tylko w pojazdach specjalnych lub niezbyt szybkich pojazdach rolniczych, urządzeniach przewoźnych, maszynach budowlanych itp. ; nowe osiągnięcia technologiczno-konstrukcyjne mogą jednak spowodować nawrót do ogumienia masywnego, pneumatyczne, czyli zapewniające osłabianie i tłumienie impulsów uderzeniowych dzięki zmianom stanu fizycznego gazu, z reguły podlegającego sprężaniu i rozprężaniu powietrza, a częściowo również i dzięki sprężystemu odkształcaniu si elementów gumowych; [patrz też: hurtownia szkła, spedycja towarów, Klimatyzacja Samochodowa ]

Comments Off on Bębny

« Previous Entries