Posts Tagged ‘stojaki rowerowe’

Dźwig

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Jeżeli dźwignica jest wyposażona chwytnik elektromagnetyczny, to obszar obsługiwany przez tę dźwignicę musi być tak zabezpieczony, aby nie pozwalał na przejście ludzi. Podrywanie ładunków w zasadzie nie jest dozwolone, chyba że są to specjalnie do tego celu przeznaczone dźwignice (np. suwnice do wlewnic). Ładunek może być podnoszony również za pomocą dwóch dźwignic, lecz z zachowaniem warunku nieprzeciążania żadnej z nich oraz zastosowania specjalnej belki nośnej. W tym przypadku liny muszą zachować położenie pionowe. Jeżeli dźwignicowy nie ma możliwości bezpośrednio śledzić ruchu haka, a na pulpicie sterowniczym w kabinie brak jest odpowiedniego wskaźnika, to musi być przydzielona jeszcze jedna osoba, która Śledziłaby ruch haka i wydawała odpowiednie dyspozycje pracownikowi obsługującemu dźwignicę, posługując się odpowiednimi znakami lub radiotelefonem. Bezpieczna i długotrwała praca dźwignicy może być zapewniona przez odpowiednią konserwację. Do konserwacji dźwignic mogą być dopuszczeni odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Obsługa dźwignic również musi odpowiadać określonym kryteriom, ustalonym w przepisach UDT. Przez dozór techniczny są ustalone warunki dopuszczalnego zużycia niektórych elementów dźwignic; najważniejsze z nich są następujące. Liny stalowe należy wymienić, jeżeli: — na 1 m liny liczba zerwanych drucików będzie równa lub większa od 20% ogólnej liczby drutów; — na 1 m liny będą skupienia zerwań drutów, chociażby ich liczba była mniejsza niż 20%; — stwierdzono zwężenie przekroju liny, co .nasuwa przypuszczenie zerwania rdzenia; — jedna ze splotek została zerwana; — występują oznaki silnego zużycia, skorodowania, zgniecenia lub innych uszkodzeń (pętle itp.). Łańcuchy nie nadają się do dalszej eksploatacji, jeżeli: — zużycie jednego choćby ogniwa wynosi 10% jego nominalnej średnicy; — wydłużenie łańcucha wynosi więcej niż 5% w stosunku do długości początkowej ; — zgięcia i wydłużenia ogniw są w takim stopniu, że swobodne porusza— nie się jednego ogniwa w drugim jest niemożliwe; jedno z ogniw ma rysy, nadpęknięcia lub pęknięcia. [podobne: stojaki rowerowe, autoholowanie, Przewóz Osób ]

Comments Off on Dźwig

Posts Tagged ‘stojaki rowerowe’

Dźwig

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Wielotarczowe mechanizmy hamulcowe zaczynają dopiero znajdować zastosowanie praktyczne i w miarę udoskonalania przypuszczalnie szybko rozpowszechniają się już w niedalekiej przyszłości. System AUSCO. Wielotarczowy mechanizm hamulcowy bliźniaczego koła jezdnego zawiera układ sześciu tarcz napędzających, zaciskanych po miedzy sześcioma tarczami i pierścieniem dociskowym przez rozmieszczone w układzie wieńcowym rozpieracze hydrauliczne. Tarcze napędzające są oswobadzane wskutek cofania pierścienia dociskowego przez sprężyny odciągające, rozciągane podczas włączania mechanizmu hamulcowego. Tarcze hamulcowe, pracujące w kąpieli olejowej, są zaopatrzone w cierne okładziny ze spieków, odznaczające się bardzo dużą odpornością na zużycie. Koła jezdne pojazdów samochodowych Koło jezdne przekazuje obciążającą je część całkowitego ciężaru pojazdu samochodowego na jezdnie drogi i tocząc sie po nawierzchni umożliwia ruch pojazdu po prostej lub po krzywiźnie. Natrafiając na nierówności podłoża, toczące się kolo jezdne podlega uderzeniom, wstrząsom oraz drganiom, które przenosi na kadłub pojazdu, co stanowi okoliczność wybitnie niekorzystną. Każdej zmianie prędkości ruchu pojazdu towarzyszy przyspieszanie lub opóźnianie ruchu obrotowego jego kół jezdnych (pomijając przypadki blokowania kół). Wobec konstrukcyjnego związania z kadłubem pojazdu oraz przyczepności do podłoża, koła jezdne podlegają rozmai tym obciążeniom powodowanym przez składowe i wypadkowe siły działające na poruszający sie pojazd samochodowy. W rezultacie, zależnie od chwilowych warunków ruchu kola jezdne są narażone na zmienne obciążenia statyczne i złożone obciążenia dynamiczne. czynnika tarcia w zakresie temperatur roboczych (do około 120 oc). Ubytki materiału okładzin wskutek ich ścierania nie wpływają na działanie mechanizmu hamulcowego, dzięki zastosowaniu samoczynnych wyrównywaczy luzów pomiędzy tarczami, ustawianych przy użyciu śrub regulacyjnych. Czynna powierzchnia cierna wynosi łącznie 2903 cm2 (tj. x 75 cali kwadratowych). Szczególnie cenną zaletą mechanizmu hamulcowego AUSCO jest intensywne chłodzenie jego wnętrza przez olej odpływający do wymiennika ciepła, włączonego w układ chłodzenia silnika. Obieg oleju wymusza pompa oleju, wspólna dla obu mechanizmów hamulcowych mostu napędowego. [hasła pokrewne: stojaki rowerowe, surowce wtórne, szamba ekologiczne ]

Comments Off on Dźwig

« Previous Entries