Posts Tagged ‘tachodrive’

Rodzaje ogumienia pneumatycznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Ogumienie pneumatyczne cechują podobne właściwości jak sprężyste elementy pneumatyczne zawieszenia, w których zamknięte są niezmienne ciężarowo ilości powietrza; obecnie powszechnie stosuje się kola jezdne o ogumieniu pneumatycznym, we wszelkiego rodzaju pojazdach samochodowych i bez względu na ich wielkość, przeznaczenie lub warunki eksploatacji. Rodzaje ogumienia pneumatycznego. Z uwagi na sposób odcinania od otoczenia powietrza wypełniającego ogumienie, ogólnie ogumienie pneumatyczne dzieli się na dętkowe i bezdętkowe. Ze względu na wysokość ciśnienia powietrza, najbardziej korzystną gdy chodzi o trwałość ogumienia pneumatycznego, rozróżnia się ogumienie wysokociśnieniowe (ciśnienie robocze ponad 5 kG/cm2), niskociśnieniowe (balonowe — 2 kG/cm2) oraz superbalonowe (poniżej 2 kG/cm2). Ponadto wyodrębnia się rozmaite odmiany ogumienia pneumatycznego przyjmując różne kryteria podziału, jak np.: przeznaczenie (ogumienie szosowe, terenowe lub specjalne), odporność na uszkodzenia i zużycie (zwykle, wzmocnione lub specjalne), wykonanie (zwykłe, niskoprofilowe itd.) oraz inne. Ogumienie dętkowe cechuje utrzymywanie powietrza wypełniającego wnętrze ogumienia wyłącznie dzięki szczelności cienkościennego elementu gumowego, tzw. dętki, zaopatrzonej w zawór powietrza. Z nawierzchnią jezdni współpracuje główny element ogumienia, tzw. opona, osadzona na obręczy koła jezdnego i zachowująca swój właściwy kształt dzięki skłonności dętki do sprężystego rozszerzania się wskutek ciśnienia wypełniającego ją powietrza. Detka jest elementem niezbyt wytrzymałym i dość wrażliwym na uszkodzenia mechaniczne. Zadanie praktycznie nierozciągliwej opony polega więc m. in. na zabezpieczaniu dętki przed rozsadzeniem przez zawarte w niej spreżone powietrze oraz na chronieniu dętki przed bezpośrednim stykaniem sie z nierównościami podłoża i ścieraniem o nawierzchnię jezdni, Aby zapobiec uszkodzeniom dętki w wyniku przylegania do [podobne: Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, tachodrive, serwis samochodów ]

Comments Off on Rodzaje ogumienia pneumatycznego

Posts Tagged ‘tachodrive’

Rodzaje ogumienia pneumatycznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

System PLASSWILM — pomocnicze urządzenie mechaniczne do blokowania kół samochodu. W rynienkach zawieszonych wahliwie przed kolami tylnymi znajdują sie szerokie plecionki ze stalowych łańcuchów. Po odchyleniu rynienki plecionka wypada, rozściela się pod najeżdżającym na nią kołem lub kołami bliźniaczymi samochodu i blokuje je, wskutek zakleszczania się ogniw łańcuchów między elementami bieżników opon. Rynienki są przechylane za pomocą mechanicznego układu przesienia i dźwigni w kabinie kierowcy. Klinowy ryglownik postojowy służy do zabezpieczenia przed stoczeniem sie w tył pojazdu samochodowego, zatrzymanego na stromej pochyłości podczas wjeżdżania w górę. Ryglowniki takie, stosowane przeważnie parami lub rzadziej pojedynczo, spełniają zadania zakładanych ręcznie podkładek klinowych — lecz są od nich bardziej niezawodne, a ponadto wygodne i bezpieczne w użyciu. Typowy ryglownik postojowy składa się z klinowej podkładki stalowej, jej przegubowego układu zawieszenia i pneumatycznego siłownika, zasilanego z nadciśnieniowego układu uruchamiającego mechanizmy hamulcowe kół jezdnych. Siłownik ryglownika jest sterowany z kabiny kierowcy, przy użyciu zaworu otwierającego lub odcinającego dopływ sprężonego powietrza. W dużych pojazdach lub w naczepach i przyczepach stosuje się zdalnie sterowane zawory elektromagnetyczne. Ryglownik pneumatyczny wyposaża sie zwykle w łańcuch, który w okresie zaczepienia na przednim haku na ryglownik postojowy (TIP-TOP) nie utrudnia opuszczania i podnoszenia podkładki klinowej przez siłownik. Natomiast w razie braku sprężonego powietrza lub nieszczelności przewodów zasilania siłownika, przez zaczepienie łańcucha na tylnym haku (H2) unieruchamia sie klinową podkładkę w pozycji spoczynkowej (uniesienia). Wielotarczowy mechanizm hamulcowy jest to urządzenie zbliżone konstrukcyjnie do sprzęgła wielotarczowego, służące do kontrolowanego utrudniania ruchu obrotowego lub unieruchamiania koła jezdnego. Wielotarczowe mechanizmy hamulcowe, spotykane niekiedy w dużych i ciężkich pojazdach, są wprawdzie znacznie kosztowniejsze niż zwykłe mechanizmy bębnowe lub jednotarczowe, lecz cechuje je lekkość i zwartośc budowy, duża trwałość i odporność na zużycie. [patrz też: firma zbrojarska, wynajem aut warszawa, tachodrive ]

Comments Off on Rodzaje ogumienia pneumatycznego

« Previous Entries