Posts Tagged ‘transport maszyn’

Rewizja nadzwyczajna awaryjna

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Rewizja nadzwyczajna awaryjna jest przeprowadzana w każdym czasie, jeżeli tego wymaga sytuacja, zwłaszcza po naprawie większych uszkodzeń elementów dźwignic, a mianowicie: — po naprawie lub przebudowie kratownicy, mostu, wysięgnika bądź innych elementów nośnych; — po naprawie, przebudowie lub wymianie mechanizmu podnoszenia, jazdy i obrotu; — po wymianie lin lub łańcuchów nośnych; — po przeniesieniu i zamontowaniu dźwignicy na innym miejscu. Rewizja nadzwyczajna d o raźna jest przeprowadzana w celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania, a w szczególności: — sprawdzenia urządzeń zabezpieczających prawidłową eksploatację oraz działania mechanizmów podnoszenia, jazdy i obrotu; — skontrolowania prawidłowości konserwacji dźwignicy. Do przeprowadzania próby obciążenia użytkownik zobowiązany jest przygotować zważony ciężar, wynoszący 110% udźwigu dźwignicy. Do przeprowadzenia próby obciążenia w trakcie odbioru (nie rewizji rocznej) użytkownik jest zobowiązany przygotować — oprócz ciężaru podanego poprzednio — ciężar wynoszący 125% udźwigu. Zasady bezpiecznej eksploatacji dźwignic Dźwignice mogą być eksploatowane dopiero po dopuszczeniu ich do ruchu przez okręgowe inspektoraty kolejowego dozoru technicznego. Praca dźwignicy powinna być wstrzymana natychmiast, jeżeli się stwierdzi: — małą skuteczność działania urządzeń przeciwporażeniowych; — niedostateczny opór izolacji instalacji elektrycznej; — usterki w działaniu wyłączników krańcowych; — usterki w działaniu wyłączników STÓJ; — usterki w działaniu urządzeń sygnalizacyjnych; — uszkodzenia cięgien, haków i zawiesi; — wadliwe działanie jakiegokolwiek hamulca; — użytkowanie dźwignicy przez nie upoważnioną osobę; — uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji dźwignicy; — uszkodzenie lub zużycie ponad ustaloną normę elementów nośnych dźwignicy; — przekroczenie terminu ważności rewizji okresowej. Każda dźwignica powinna mieć instrukcję eksploatacyjną. Instrukcja ta powinna być przechowywana w pobliżu dźwignicy i w każdej chwili dostępna dla obsługi. Teren, na którym dźwignica jest eksploatowana, powinien być tak oświetlony, aby obsługujący miał zapewnioną w każdym położeniu dobrą widoczność. [podobne: transport maszyn, wagi samochodowe, przewozy autokarowe warszawa ]

Comments Off on Rewizja nadzwyczajna awaryjna

Posts Tagged ‘transport maszyn’

Rewizja nadzwyczajna awaryjna

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Ciecz robocza zasilająca wzmacniacz hydrauliczny musi być bardzo czysta ze względu na dużą precyzję wykonania wzmacniacza. Dlatego też jest oczyszczana w specjalnym filtrze wysokiego ciśnienia. Wkłady filtrów muszą być wymienione przy każdej naprawie bieżącej maszyny lub — jeżeli są wykonane z trwałego materiału — dokładnie płukane w benzynie ekstrakcyjnej. Zbiorniki i chłodnice
zapas cieczy roboczej oraz częściowo ją ochładza; w czasie pracy ciecz robocza powinna mieć temperaturę około 65 0 C, Chłodzenie tylko w zbiorniku jest niewystarczające, dlatego w układach hydraulicznych na powrocie montuje się chłodnice hydrolu. Chłodnice takie przeważnie zbudowane są z rur i chłodzone powietrzem z wentylatora silnika lub z oddzielnego wentylatora. W czasie eksploatacji maszyny należy zwracać szczególną uwagę na czystość wlewów do zbiorników, gdyż przez otwory wlewowe najwięcej zanieczyszczeń przedostaje sie do układu hydraulicznego. Połączenia przewodów elastycznych Poszczególne elementy układu hydraulicznego są połączone albo bezpośrednio kanałami wierconymi w płytkach montażowych, albo pośrednio przewodami sztywnymi lub elastycznymi. Przewód elastyczny ma wewnątrz warstwę wykonaną z gumy olejoodpornej, dookoła której znajduje się oplot metalowy, przenoszący siły od ciśnienia cieczy. Z zewnątrz przewód jest pokryty warstwą ochronną. Przewody średniego ciśnienia mają pojedyncze warstwy oplotu metalowego, przewody zaś wysokiego ciśnienia — więcej warstw oplotu. Do łączenia przewodów elastycznych służą specjalne złączki, mające różne kadłuby w zależności od rodzaju odbiornika, czyli elementu łączonego ze złączką. Kompletna złączka składa się z kadłuba, Obejmy i niekiedy nakrętki. Złączki i przewody są cechowane oraz muszą być dobrane wielkościami znamionowymi. Na przykład do przewodu o wielkości znamionowej musi być dobrana kompletna złączka również o wartości znamionowej. [więcej w: okucia do szkła, transport maszyn, hydraulika przemysłowa ]

Comments Off on Rewizja nadzwyczajna awaryjna

« Previous Entries