serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘układ kulisowy’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Grzejne urządzenia rozruchowe. Uruchamianie silnika wysokoprężnego wydatnie ułatwić można przez wstępne lub dodatkowe podgrzewanie powietrza sprężanego w jego cylindrach. Stosownie do konstrukcji i przeznaczenia samochodowych silników wysokoprężnych wyposaża się je w rozmaite grzejne urządzenia rozruchowe, wśród których ogólnie rozróżnia się: podgrzewacze, nagrzewnice, grzejniki rozruchowe oraz urządzenia specjalne.

Podgrzewacz (lub gwarowo świeca żarowa) jest to specjalny grzejnik elektryczny, wydzielający intensywnie ciepło wewnątrz komory spalania. Każdy cylinder silnika zaopatruje się w oddzielny podgrzewacz wkręcony w gniazdo w głowicy cylindrów, tak aby spirala grzejna wystawała we wnętrzu komory spalania. Układ podgrzewaczy zasila się prądem elektrycznym pobieranym z akumulatora wbudowanego w pojeździe.

Najczęściej w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych spotyka się podgrzewacze o nieosłoniętych spiralach, które podczas przeplywu pradu rozgrzewają się do 900. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘układ kulisowy’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Wałek kułaczkowy jest nieco przekręcany względem wałka napędowego, zgodnie z jego kierunkiem obrotu, czyli wzrasta wyprzedzenie wtryskiwania.

Niepożądany wpływ wzrastania sił odśrodkowych proporcjonalnie do kwadratu prędkości obrotowej walka napędowego eliminuje się przez specjalne uksztaltowanie prowadników, czyli oporowych powierzchni ciężarków, na które naciskają czopy tarczy sprzęgającej — zmuszając ciężarki do przekręcania tarczy pędnej wraz z wałkiem kułaczkowym, w ślad za wałkiem napędowym. Prowadnikom nadaje się takie kształty i promienie krzywizn, że jednakowe zmiany wyprzedzenia wtryskiwania są wynikiem o wiele większych przesunięć ciężarków przy niskiej prędkości obrotowej wału korbowego niż podczas szybkiego biegu silnika. Przewody wysokiego ciśnienia są to specjalne przewody łączące sekcje tłoczące pompy wtryskowej z wtryskiwaczarni. Wymiary geometryczne i własności materiałowe przewodów wysokiego ciśnienia wywierają znaczny wpływ na działanie układów wtryskowych, w związku z czym przewody te zalicza się do najważniejszych elementów urządzeń wtryskowych.

Jako przewody wysokiego ciśnienia stosuje się z reguły jednolite odcinki grubościennych rurek bez szwu, walcowanych z miękkiej stali niskowęglowej, wysokiej jakości. Przeważnie stosuje się przewody wysokiego ciśnienia o średnicach wewnętrznych 1,0. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘układ kulisowy’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Przyspieszacz wtryskiwania. Zależnie od prędkości obrotowej walu korbowego i zewnętrznego obciążenia silnika najkorzystniejsze wyprzedzenie wtryskiwania zmienia się w dość rozległym zakresie. Często zmusza to do wyposażenia pompy wtryskowej w urządzenie do zmieniania wyprzedzenia wtryskiwania, czyli tzw. popularnie przyspieszacz wtryskiwania, pozwalający na zwiększanie lub zmniejszanie wyprzedzenia wtryskiwania podczas pracy silnika, najczęściej w granicach 8. . Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posts Tagged ‘układ kulisowy’

Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Przyciskowy zderzak ruchowy CAV jest stosowany jako osprzęt pompy wtryskowego silnika wyposażonego w podciśnieniowy regulator obrotów. Podczas wciskania palcem przycisku, związany z nim poprzez ośkę zderzak kształtowy wsuwa się w głąb tulei regulacyjnej, napinając sprężynę powrotną i przesuwając zębatkę sterującą pompy wtryskowej w kierunku położenia STOP (z przezwyciężaniem oporu sprężyny sterującej wybieraka przeponowego). Po oparciu zaczepu zderzaka o wycięcie w tulei regulacyjnej, wskutek dalszego wciskania przycisku zderzak przekręca się wokół swej ośki, a jego czop jeszcze bardziej odpycha zębatkę sterującą. Kiedy jednak czop zderzaka znajdzie się już naprzeciw wnęki w zębatce sterującej, spreżyna sterująca zmusza ja do nasunięcia sie na czop. Wskutek zwolnienia przycisku sprężyna sterująca wybieraka przeponowego rozpręża się jeszcze bardziej i przemieszcza zębatke sterująca na pewną odległość poza położenie największego dawkowania, pod naciskiem zębatki zderzak wraz z przyciskiem powracają do położenia wyjściowego i sprężyna powrotna nieco się rozpręża.

Po uruchomieniu silnika wzrasta podciśnienie w rurze ssącej i wybierak przeponowy przesuwa zębatkę sterującą w kierunku jej położenia STOP. Read the rest of this entry »

Comments Off on Dwubiegunowy podgrzewacz sztabkowy (BERU)

« Previous Entries