Posts Tagged ‘warsztat samochodowy’

Wał napędowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Dzielony wał napędowy składa sie z dwóch pojedynczych walów napędowych, podpartych w sąsiedztwie ich połączenia. Dzielone wały napędowe znajdują zastosowanie w pojazdach o dość dużych rozstawach osi lub w razie znacznych różnic poziomu skrzynki biegów i mostu napędowego. Użycie wału dzielonego pozwala uniknąć konieczności instalowania zbyt długiego i ciężkiego wału pojedynczego. Dzielony wal napędowy samochodu ciężarowego lub autobusu składa się niekiedy z trzech lub nawet czterech oddzielnych członów. Układ wałów napędowych służy do przekazywania napędu od skrzynki rozdzielczej na dwa lub więcej mostów napędowych. Układy napędowe znajdują zastosowanie w pojazdach wieloosiowych, zwłaszcza terenowych. Układy napędowe skladają sie z odpowiednio rozmieszczonych pojedynczych i dzielonych walów napędowych. Jednocześnie most napędowy, zawieszony za pomocą elementów sprężystych, może zmieniać swoje położenie względem ramy lub nadwozia, zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Tego rodzaju ruchy skrętne i przesuniecia most napędowy wykonuje głównie wskutek najeżdżania kół pędnych na nierówności nawierzchni oraz w razie zmiany obciążenia samochodu. Podczas ruchu pojazdu kąt pochylenia walu napędowego i jego czynna długość podlegają ciągłym zmianom. Z wymienionych względów wał napędowy zaopatruje sie w przeguby dopuszczające zmiany kata pochylenia wału, a człony walu łączy się poprzez wielowypusty, co umożliwia zmiany odległości między skrzynką biegów lub rozdzielczą a mostem napędowym. Wałek napędowy służy do przekazywania napędu od mechanizmu różnicowego na niezależnie zawieszone koło pędne, spełniając zadania półosi sztywnego mostu napędowego. Przeważnie wałek napędowy, podobnie jak wał napędowy, zaopatruje się w dwa przeguby. Najczęściej spotyka się jednolite wałki napędowe, rzadziej w postaci dwóch członów połączonych wielowypustami. Przeguby wałów napędowych Rodzaje przegubów. Ze względu na właściwości kinematyczne przeguby walów napędowych można podzielić na proste i równobieżne (homokinetyczne lub o stałej prędkości kątowej). W razie zastosowania przegubu prostego prędkość kątowa wału napędzanego zmienia sie sinusoidalnie w stosunku do prędkości wału napędzającego. W przypadku zastosowania przegubu równobieżnego oba wały mają jednakową prędkość kątową. [przypisy: warsztat samochodowy, hale stalowe, transport maszyn ]

Comments Off on Wał napędowy

Posts Tagged ‘warsztat samochodowy’

Wał napędowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Do chwili, w której sprężyna rozpręża się i cofa koło zamachowe do położenia wyjściowego (pozycja środkowa sworznia w kulisie), zawór upustowy się zamyka i podwyższa się nadciśnienie w cylinderku rozpieracza. W rezultacie urządzenie działa automatycznie, samoczynnie włączając się gwałtownego hamowania i natychmiast wyłącza się w razie powstania znów zwykłych warunków.  Jeżeli jednak prędkość obrotowa koła jezdnego maleje zbyt szybko (czyli występują pierwsze objawy blokowania koła) koło zamachowe wskutek swej bezwładności przekręca się względem wałka napędowego w zakresie do 300 i jednocześnie wskutek prowadzenia trzpienia przez kulisę przesuwa się poosiowo oraz otwiera zawór upustowy. W wyniku odpływania płynu hamulcowego przez zawór upustowy spada chwilowo nadciśnienie w cylinderku rozpieracza i odpowiednio maleje skuteczność hamowania. Na jej obwodzie rozmieszczone są łopatki ułatwiające odpływ ciepła do powietrza. Tarcza obraca się miedzy dwoma zespołami odpowiednio rozmieszczonych cewek, które podczas przepływu prądu przez ich uzwojenia wytwarzają pole magnetyczne indukujące prądy wirowe w tarczy hamulcowej, a więc usiłujące ja zatrzymać. Sposób wbudowania zwalniacza TELMA w układzie napędowym zależy od miejsca wbudowania silnika. Pedał hamulcowy służy jedynie do otwierania zaworu sterującego, kontrolującego dopływ płynu do rozpieraczy. Urządzenia kompensujące rozkład sił hamowania. Pełne wykorzystanie sil przyczepności opon kół do jezdni uzyskuje się tylko w przypadku proporcjonalnego rozkładu gil hamowania kół przednich i tylnych w stosunku do obciążenia przedniej tylnej osi pojazdu, Zmiany obciążeń osi pojazdu są następstwem zmian ciężaru ładunku, sposobu jego rozmieszczenia a także Pedał [podobne: warsztat samochodowy, dystrybutor łożysk, haki holownicze ]

Comments Off on Wał napędowy

« Previous Entries