Posts Tagged ‘witryny aluminiowe’

Bębny

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Bębny nie mogą być nadal użytkowane, jeżeli: mają rysy lub pęknięcia na części cylindrycznej; — wykazują pęknięcia na bocznych tarczach bądź piastach; — zużycie ścianek przekracza 15% początkowej grubości; — krawędzie rowków linowych są wyłamane lub ostre; — zużycie panwi łożyskowych (przy ułożyskowaniu ślizgowym) wynosi ponad 35% początkowej grubości panwi: — zużycie panwi łożyskowych wynosi 15% modułu koła zębatego. Przekładnie zęba te nie nadają się do dalszej eksploatacji, jeżeli: — koło zębate ma wyłamany lub nadłamany choćby jeden ząb; — zużycie grubości początkowej zębów mierzone na średnicy podziałowej wynosi lub przekracza 10% — w kołach zębatych mechanizmu podnoszenia i 20% — w pozostałych mechanizmach; — piasta lub wieniec pęknięcia; — luz klina nie odpowiada wymaganiom wynikającym z tolerancji pasowania; — ze skrzyni przekładniowej wycieka smar; grzeją się łożyska. Sprzęgła muszą być wycofane z dalszego użytkowania, jeżeli: — pękł kadłub sprzęgła; — nastąpiło wyrobienie otworów, powodujące szarpanie przy rozruchu mechanizmów; zużyły się wkładki elastyczne; — zużycie zębów sprzęgieł zębatych przekracza 10%; — nastąpiło zluzowanie sprzęgła na klinach. Hamulce należy regenerować lub wymienić, jeśli występują następujące wady: — pęknięcie dźwigni hamulca; wyrobienie otworów oraz zużycie sworzni we wszystkich przegubowych połączeniach układu hamulcowego; — uszkodzenie lub pogięcie taśmy hamulcowej; zużycie okładziny hamulcowej powyżej 50% grubości pierwotnej; — miejscowe zużycia tarczy hamulcowej głębsze niż 1 mm bądź sumaryczna szerokość wgłębień wynosi lub przekracza 30% szerokości tarczy; — nierównomierny luz między tarczą a wykładziną, przy czym nierównomierności przekraczają 2 mm; — wyrobienie zamocowania ciężaru hamulca oraz niepewność lub osłabienie sprężyny naciągającej. (Wały i osi e podlegają wymianie w przypadku: — pęknięcia lub zarysowania; — wygięcia wału lub osi powyżej 0,5 mm na 1 m długości; — zużycia większego niż 5% pierwotnej średnicy. [podobne: spedycja towarów, wynajem samochodów gdańsk, witryny aluminiowe ]

Comments Off on Bębny

Posts Tagged ‘witryny aluminiowe’

Bębny

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2016

Warstwy kordu wraz z gumą międzywarstwową stanowią praktycznie biorąc jednorodny kadłub opony, przy czym osnowa ma własności jednolitego tworzywa elastycznego o zbliżonej wytrzymałości we wszystkich kierunkach. Wskutek miejscowego choćby rozwarstwienia osnowy lub innych jej uszkodzeń opona w zasadzie nie nadaje się już do naprawy. Zdolność przenoszenia obciażeń zewnętrznych przez oponę jest proporcjonalna do wytrzymałości jej osnowy, czyli materiału i liczby warstw kordu. Grubość skrętek i liczbę warstw kordu można jednak zwiększać tylko do pewnych granic, ponieważ inaczej osnowa staje się zbyt sztywna i skłonna do rozwarstwiania. Z tego względu obecnie wytrzymałość opon samochodowych zwiększa się głównie przez wykonywanie kordu z materiałów o zwiększonej wytrzymałości oraz przez doskonalenie układów skrętek kordu i warstw w osnowie, przy czym zaznacza się dość powszechne dążenie do zmniejszania liczby warstw kordu w osnowie, co zmniejsza jej grubość. Dzięki temu ze wzrostem wytrzymałości opony uzyskuje się zwiększenie jej elastyczności, a więc i trwałości. Wytrzymałość opony można wydatnie zwiększyć przez zaopatrzenie jej osnowy w kord z drutów stalowych (zwykle o średnicach około 0,15 mm). Wówczas jednak trzeba możliwie ograniczyć zakres odkształceń osnowy podczas ruchu pojazdu — z uwagi na umiarkowaną wytrzymałość zmęczeniową stali na zginanie, o wiele mniejszą niż np. włókien syntetycznych i tworzyw sztucznych. W praktyce osnowę opony wzmacnia się więc co najwyżej kilkoma warstwami kordu stalowego i to jedynie w obszarze najmniejszych jej odkształceń, których zakres zwęża się do minimum przez utrzymywanie wysokiego ciśnienia powietrza w ogumieniu (około 7 kG/cm2). Niekiedy stosuje się ponadto dodatkowa warstwę stalowego kordu, która stanowi rdzeń osnowy łączący obrzeża opony. Obie wspomniane odmiany opon z kordem stalowym cechuje wyjątkowo duża wytrzymałość i znaczna trwałość, lecz z uwagi na ograniczoną elastyczność i konieczność utrzymywania wysokiego ciśnienia w ogumieniu opony. takie nadają się jedynie do dużych i ciężkich pojazdów, np. wielkich samochodów ciężarowych lub autobusów. [więcej w: autolaweta, witryny aluminiowe, pojazdy specjalistyczne ]

Comments Off on Bębny

« Previous Entries