Posts Tagged ‘wynajem aut dostawczych’

Nowoczesne opony bezdętkowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Osnowa opony nie pozwala na rozszerzanie sie uszkodzenia, a wewnętrzna warstwa gumy uszczelniającej ulegając naporowi powietrza i rozprężając sie dokładnie obciska miejsce przebicia lub przedmiot tkwiący w oponie. Co więcej pełnowartościowa naprawa niezbyt rozległych uszkodzeń miejscowych opon bezdętkowych Jest łatwa i wymaga posługiwania się jedynie prostymi narzędziami i przyborami, stanowiącymi podręczny zestaw kierowcy. Wymienione okoliczności, a zwłaszcza wzgląd na bezpieczeństwo ruchu drogowego, przyczyniły się do bardzo szybkiego rozpowszechnienia się ogumienia bezdętkowego. Obecnie ponad 80% produkowanych samochodów osobowych wyposaża się w ogumienie bezdętkowe i jednocześnie coraz częściej stosuje sie je w samochodach ciężarowych i autobusach, nawet najcięższych. Pewne niedogodności eksploatacyjne, obserwowane w pierwszej fazie użytkowania ogumienia bezdętkowego, w zasadzie już wyeliminowano. Nowoczesne opony bezdętkowe nie wykazują nadmiernej wrażliwości na uszkodzenia mechaniczne warstwy gumy uszczelniającej pokrywającej obrzeża, lecz oczywiście obowiązuje ostrożność i umiejętne postepowanie podczas zakładania lub zdejmowania ogumienia. Problem kłopotliwego napełniania powietrzem opony bezdętkowej po założeniu na obręcz stracił również na znaczeniu wskutek rozpowszechnienia się podręcznych butli sprężonego powietrza, zastępujących ręczne lub nożne pompy do ogumienia. Butla taka pozwala bowiem na „uderzeniowe” wprowadzenie pierwszej porcji powietrza do opony bezdętkowej, konieczne do ułożenia się jej obrzeży szczelnie na obręczy. Typowe opony samochodowe Budowa zwykłej opony samochodowej. Typowe ogumienie współczesnych pojazdów samochodowych jest na ogół bardzo podobne, a różnice dotyczą głównie rozmaitych szczegółów wykonania, jednak często o istotnym znaczeniu praktycznym. Niemal w każdej zwyklej oponie samochodowej dają się wyodrębnić takie same części i elementy, a to: osnowa, bieżnik, obrzeża i ewentualnie podkład. Dodatkowym elementem opony bezdętkowej jest warstwa gumy uszczelniającej. Ponadto w oponie często wyróżnia się jeszcze elementy pomocnicze o specjalnych zadaniach. osnowa służy jako szkielet nośny opony, przejmujący wszelkie działające na nią obciążenia i decydujący o jej wytrzymałości. [hasła pokrewne: pasy napędowe, paralotnie, wynajem aut dostawczych ]

Comments Off on Nowoczesne opony bezdętkowe

Posts Tagged ‘wynajem aut dostawczych’

Nowoczesne opony bezdętkowe

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Grzejne urządzenia rozruchowe. Uruchamianie silnika wysokoprężnego wydatnie ułatwić można przez wstępne lub dodatkowe podgrzewanie powietrza sprężanego w jego cylindrach. Stosownie do konstrukcji i przeznaczenia samochodowych silników wysokoprężnych wyposaża się je w rozmaite grzejne urządzenia rozruchowe, wśród których ogólnie rozróżnia się: podgrzewacze, nagrzewnice, grzejniki rozruchowe oraz urządzenia specjalne.

Podgrzewacz (lub gwarowo świeca żarowa) jest to specjalny grzejnik elektryczny, wydzielający intensywnie ciepło wewnątrz komory spalania. Każdy cylinder silnika zaopatruje się w oddzielny podgrzewacz wkręcony w gniazdo w głowicy cylindrów, tak aby spirala grzejna wystawała we wnętrzu komory spalania. Układ podgrzewaczy zasila się prądem elektrycznym pobieranym z akumulatora wbudowanego w pojeździe.

Najczęściej w osprzęcie samochodowych silników wysokoprężnych spotyka się podgrzewacze o nieosłoniętych spiralach, które podczas przeplywu pradu rozgrzewają się do 900. . .1000 oc. Ostatnio szybko rozpowszechniaja sie tzw. podgrzewacze sztabkowe których spirale grzejne są osłoniete kołpakami ze stopów żaroodpornych. Wykonanie takie znacznie zwiększa trwałość podgrzewacza, ponieważ izolowany od spirali kołpak chroni ją przed korodująco-erodującym oddziaływaniem gorących spalin i otwartego płomienia.

Podgrzewacze włącza się zwykle na okres 30. . .60 sekund, a następnie wyłącza się sie i natychmiast przystępuje do próby uruchomienia silni a przy użyciu rozrusznika. Włączanie podgrzewaczy na dłuższy okres czasu niż jedna minuta jest niewskazane, ponieważ nie ułatwia to już rozruchu silnika lecz jedynie sprzyja przepaleniu się spirali grzejnych wskutek przegrzania. [patrz też: osuszacze powietrza, niszczarki HSM, wynajem aut dostawczych ]

Instalując podgrzewacz trzeba zwracać uwagę, aby strumień oleju napędowego Wtryskiwany do komory spalania omijał spiralę grzejną co najmniej w odległości 5 mm. Kropelki ciekłego jeszcze paliwa w żadnym przypadku nie powinny uderzać o spirale grzejna. Ciekły olej napędowy chlodzi bowiem bardzo intensywnie rozżarzoną spirale grzejną podgrzewacza, co w krótkim czasie doprowadza do silnego jej skorodowania i przepalenia.

Zasadniczo podgrzewacze stosuje się jedynie w silnikach wysokoprężnych o dzielnych komorach spalania, czyli o komorach wstępnych lub wirowych, albo o zasobnikach powietrza, Ze względu a sposób zasilania rozróżnia się ogólnie podgrzewacze jedobiegunowe oraz podgrzewacze dwubiegunowe.

 

Comments Off on Nowoczesne opony bezdętkowe

« Previous Entries