Posts Tagged ‘wynajem aut warszawa’

Klinowy ryglownik postojowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

System PLASSWILM — pomocnicze urządzenie mechaniczne do blokowania kół samochodu. W rynienkach zawieszonych wahliwie przed kolami tylnymi znajdują sie szerokie plecionki ze stalowych łańcuchów. Po odchyleniu rynienki plecionka wypada, rozściela się pod najeżdżającym na nią kołem lub kołami bliźniaczymi samochodu i blokuje je, wskutek zakleszczania się ogniw łańcuchów między elementami bieżników opon. Rynienki są przechylane za pomocą mechanicznego układu przesienia i dźwigni w kabinie kierowcy. Klinowy ryglownik postojowy służy do zabezpieczenia przed stoczeniem sie w tył pojazdu samochodowego, zatrzymanego na stromej pochyłości podczas wjeżdżania w górę. Ryglowniki takie, stosowane przeważnie parami lub rzadziej pojedynczo, spełniają zadania zakładanych ręcznie podkładek klinowych — lecz są od nich bardziej niezawodne, a ponadto wygodne i bezpieczne w użyciu. Typowy ryglownik postojowy składa się z klinowej podkładki stalowej, jej przegubowego układu zawieszenia i pneumatycznego siłownika, zasilanego z nadciśnieniowego układu uruchamiającego mechanizmy hamulcowe kół jezdnych. Siłownik ryglownika jest sterowany z kabiny kierowcy, przy użyciu zaworu otwierającego lub odcinającego dopływ sprężonego powietrza. W dużych pojazdach lub w naczepach i przyczepach stosuje się zdalnie sterowane zawory elektromagnetyczne. Ryglownik pneumatyczny wyposaża sie zwykle w łańcuch, który w okresie zaczepienia na przednim haku na ryglownik postojowy (TIP-TOP) nie utrudnia opuszczania i podnoszenia podkładki klinowej przez siłownik. Natomiast w razie braku sprężonego powietrza lub nieszczelności przewodów zasilania siłownika, przez zaczepienie łańcucha na tylnym haku (H2) unieruchamia sie klinową podkładkę w pozycji spoczynkowej (uniesienia). Wielotarczowy mechanizm hamulcowy jest to urządzenie zbliżone konstrukcyjnie do sprzęgła wielotarczowego, służące do kontrolowanego utrudniania ruchu obrotowego lub unieruchamiania koła jezdnego. Wielotarczowe mechanizmy hamulcowe, spotykane niekiedy w dużych i ciężkich pojazdach, są wprawdzie znacznie kosztowniejsze niż zwykłe mechanizmy bębnowe lub jednotarczowe, lecz cechuje je lekkość i zwartośc budowy, duża trwałość i odporność na zużycie. [patrz też: firma zbrojarska, wynajem aut warszawa, tachodrive ]

Comments Off on Klinowy ryglownik postojowy

Posts Tagged ‘wynajem aut warszawa’

Klinowy ryglownik postojowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Dawkowanie nominalne nie jest stałe lecz zmniejsza się z przyspieszaniem biegu silnika, głównie z uwagi na malejące napełnienie cylindrów powietrzem. Jednocześnie z podwyższaniem częstotliwości wtryskiwania z reguły zwiększa się rzeczywiste dawkowanie, choć położenie np. zębatki sterującej w pompie wtryskowej nie ulega zmianie. Obie wspomniane okoliczności poważnie komplikują problem sterowania chwilowego dawkowania.

Nieznaczne zwiększanie się dawkowania z przyspieszaniem biegu silnika, pomimo niezmiennego ustawienia tłoczka w cylinderku, jest charakterystyczną cechą działania każdego układu wtryskowego. Im szybciej bowiem przesuwa się tłoczek w cylinderku sekcji tłoczącej, tym mniejsze są straty szczelinowe i tym większe jest napełnienie cylinderka. Straty szczelinowe, polegające na przenikaniu oleju pomiedzy tłoczkiem i gładzią cylinderka wskutek różnicy ciśnień, maleją ze skracaniem okresów tłoczenia. Napełnienie cylinderka wzrasta w wyniku skracania czasu trwania przysłaniania wlotów do kanalików zasilających, ponieważ zmniejszają się ilości oleju napędowego wyciekające wówczas z Cylinderka z powrotem do komory wyrównawczej lub zasilającej. Jeżeli częstotliwość wtryskiwania maleje, zmniejsza się napełnienie cylinderka i wzrastają straty szczelinowe, czyli maleje rzeczywiste dawkowanie, choć nie zmienia się ustawienie tłoczka. [podobne: panele fotowoltaiczne, garaże blaszane, wynajem aut warszawa ]

Zmienność napełnienia cylindrów powietrzem oraz dawkowania w zależności od prędkości biegu silnika jest okolicznością wybitnie niekorzystną. Jeżeli bowiem dawkowanie urządzenia wtryskowego wyreguluje się tak, aby Silnik rozwijał maksymalny osiągalny moment obrotowy, to podczas szybkiego biegu silnika wskutek przesunięcia zębatki sterującej w położenie największego dawkowania rozpylane są w cylindrach zbyt duże ilości oleju napędowego. Natomiast kiedy dawkowanie wyreguluje sie tak, że silnik może rozwijać maksymalną osiągalną moc użyteczną (znamionową), wówczas w zakresie niskich prędkości biegu silnika dawkowanie jest mniejsze niż nominalne, a więc i największy moment obrotowy silnika jest mniejszy niż osiągalny.

Omawianych niedogodności uniknąć można tylko przez sterowanie rzeczywistego dawkowania według tzw. charakterystyki dawkowania nominalnego. W tym celu urządzenie wtryskowe wyposaża się w tzw. wyrównywacze, które z podwyższaniem częstotliwości wtryskiwania ograniczają coraz bardziej rzeczywiste największe dawkowanie, które można ustawiać przez zupełne wciskanie pedału przyspieszenia.

Wyrównywacz mechaniczny (sprężynowy) podczas pracy silnika nie pozwala na przesuwanie zębatki sterującej w pompie wtryskowej poza położenia dawkowania nominalnego, w każdej chwili odpowiednio do prędkości biegu silnika, niezależnie od oddziaływania regulatora obrotów i nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia. Wyrównywacze mechaniczne wraz z odpowiednio dobranymi zespołami sprężyn zakłada się w miejsce zwykłych zespołów sprężyn odśrodkowego regulatora dwuzakresowego lub nastawnego.

Comments Off on Klinowy ryglownik postojowy

« Previous Entries