Posts Tagged ‘wynajem busów warszawa’

Hydrauliczny uklad uruchamiajacy

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Hydrauliczny układ uruchamiający składa się z głównej pompy hamulcowej, rozpieraczy mechanizmów poszczególnych kół oraz przewodów instalacji sztywnych i giętkich. Główna pompa hamulcowa służy do wytwarzania ciśnienia w układzie hydraulicznym. Ze względu na sposób działania rozróżnia się zwykle dwa rodzaje pomp hamulcowych; — pojedyncza, spotykana najczęściej ; pompa taka zasila cały układ hamulcowy pojazdu (rozpieracze wszystkich mechanizmów hamulcowych), — podwójna (tandem); dzięki specjalnemu wykonaniu, pompa spełnia zadania zespołu z dwóch pomp pojedynczych, działających niezależnie, których jedna zasila układ hydrauliczny przednich kół, a druga układ tylnych kół. Zależnie od sposobu doprowadzania płynu hamulcowego rozróżnia się ogólnie trzy odmiany głównych pomp hamulcowych, a to: — pompa z wydzielonym zbiornikiem płynu ; układ hydrauliczny jest zasilany płynem hamulcowym, którego zapas mieści się w oddzielnym zbiorniku, umocowanym przeważnie pod osłoną silnika i połączonym z pompą za pomoca przewodu ; zbiornik taki wykonany jest najczęściej z blachy lub z przezroczystego materiału, co ułatwia kontrole poziomu płynu, — pompa zespolona ze zbiornikiem; korpus głównej pompy hamulcowej i zbiornika znajdującego sie bezpośrednio nad jej cylinderkiem stanowi jedną całość; wykonanie takie zapewnia zwartość konstrukcji przy niewielkich wymiarach podzespołu, pompa zanurzona ma cylinder umieszczony w zbiorniku z płynem; ramię dźwigni wymuszającej suwy robocze tłoczka jest zwykle osadzone na wałku ułożyskowanym dwustronnie w korpusie pompy; Wyprowadzony na zewnątrz koniec wałka sprzężony jest z pedałem hamulca. Działanie pompy hamulcowej, Wskutek naciskania na pedał hamulca tłoczysko przesuwa tłoczek pompy w kierunku króćca wylotowego. Wytłaczany płyn przez zaworek grzybkowy podwójnego zaworu zwrotnego wydostaje sie do przewodów hamulcowych. [podobne: tachodrive, wynajem busów warszawa, Fraza Kluczowa ]

Comments Off on Hydrauliczny uklad uruchamiajacy

Posts Tagged ‘wynajem busów warszawa’

Hydrauliczny uklad uruchamiajacy

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Z uwagi na sposób związania zmian chwilowej prędkości biegu silnika z dzialaniem mechanizmu sterującego, wśród regulatorów obrotów do samochodowych silników wysokoprężnych rozróżnia sie następujące typy:

— regulator o sprzężeniu bezpośrednim; układ korbowy silnika i urządzenie sterujące są sprzężone mechanicznie, poprzez przekładnie zębata lub łańcuchową o stałym przełożeniu; każda zmiana prędkości biegu silnika powoduje jednoczesne i proporcjonalne zwiększenie się lub zmniejszenie prędkości elementów sterujących, z reguły prędkości wirowania ciężarków mechanizmu odśrodkowego; sprzężenie bezpośrednie cechuje regulator odśrodkowy, w którym każde przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika wywołuje z góry przewidziane zmiany wielkości lub kierunku działania odśrodkowych, wykorzystywanych do sterowania dawkowaniem, np. przez przesuwanie zębatki sterującej,

— regulator o sprzężeniu pośrednim; pomiędzy układem korbowym silnika i urządzeniem sterującym brak jest połączenia mechanicznego ; reakcję regulatora wywołują z góry przewidziane następstwa przyspieszania lub zwalniania biegu silnika — np. zmiana podciśnienia w rurze ssącej lub zmiana natężenia przepływu cieczy krążącej w układzie zamkniętym; sprzężenie pośrednie cechuje często stosowane regulatory podciśnieniowe oraz rzadko spotykane regulatory hydrauliczne, [podobne: oczyszczalnia przydomowa, kurs prawa jazdy, wynajem busów warszawa ]

— regulator o sprzężeniu mieszanym, najczęściej nastawny, składa się z regulatora o sprzężeniu bezpośrednim i regulatora o sprzężeniu pośrednim, działających niezależnie od siebie i spełniających różne zadania (np. nastawny regulator podciśnieniowy steruje również i bieg jałowy silnika, a regulator odśrodkowy uniemożliwia jedynie przekraczanie największej dopuszczalnej prędkości biegu silnika).

Regulator odśrodkowy. Jeżeli silnik pracuje, na wirujące ciężarki regulatora działają ściśle określone siły odśrodkowe. Wobec bezpośredniego sprzężenia regulatora z wałem korbowym silnika, oddziałujące na ciężarki siły odśrodkowe zmieniają się proporcjonalnie do kwadratu prędkości biegu silnika.

Pod wpływem sil odśrodkowych wirujące cieżarki regulatora usiłują oddalić sie od osi obrotu, czyli rozsunąć się na zewnątrz. Przeciwstawiają się jednak temu sprężyny dążące do zbliżenia ciężarków, a więc do zmniejszenia ich promieni wirowania. Jak długo silnik pracuje z niezmienną prędkością biegu, ‘ tak długo istnieje stan równowagi pomiędzy oddzialywaniem sil odśrodkowych i znoszącymi je naciskami sprężyn, wskutek czego ciężarki wirują w stałej odległości od osi obrotu i poprzez układ przeniesienia utrzymują zębatkę sterującą pompy wtryskowej w określonym położeniu dawkowania.

Comments Off on Hydrauliczny uklad uruchamiajacy

« Previous Entries