serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Posts Tagged ‘Wynajem samochodu Warszawa’

System CAV

Posted in Uncategorized  by admin
January 17th, 2018

Przebiegi powtarzają się bardzo szybko, to też podczas pracy silnika tłoczek regulatora wraz z zębatką sterującą wykonują drobne poosiowe ruchy drgające, a więc praktycznie dawkowanie jest stałe, aż do chwili zmiany obciążenia zewnętrznego,lub prędkości biegu silnika. Kiedy zwiększa się lub maleje nacisk wywierany na pedał przyspieszenia, układ przeniesienia jednocześnie przekręca tłoczek regulatora w odpowiednim kierunku. Wskutek tego krawędzie sterujące tłoczka odsłaniają lub przysłaniają kanaliki umożliwiające wypływanie oleju z komory odciążajacej. Powoduje to spadek lub wzrost ciśnienia w komorze odciążającej i przesunięcie się tłoczka do nowego położenia równowagi, z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem dawkowania — czyli przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika. Kazdemu położeniu pedału przyspieszenia odpowiada tylko jedno ustawienie tłoczka regulatora, a wiec i jedna określona prędkość biegu silnika.

System CAV. Zębatka sterująca pompy wtryskowej jest poosiowo przesuwana przez tłoczek rozrządu, który pozostaje lub dąży do ustawienia się w położeniu równowagi, w którym napór oleju napędowego na czoło tłoczka jest dokładnie równoważony przez nacisk sprężyny rozrządu, wspomagany przez napór oleju wypełniającego jej wnękę. Chwilowe dawkowanie urządzenia wtryskowego zależy więc od. położenia tłoczka rozrządu, czyli od działającej na niego różnicy ciśnienia naporu (w komorze naporowej) i ciśnienia upustu (w komorze upustowej), równoważonej przez nacisk sprężyny rozrządu. [przypisy: Wypożyczalnia samochodów dostawczych, Wynajem samochodu Warszawa, naprawa samochodów ]

Podczas pracy silnika zębata pompa napędzana przez wałek kułaczkowy pompy wtryskowej nieprzerwanie tłoczy olej napędowy poprzez przegrodę tłumiącą i kanalik w tłoczku sterującym do komory naporowej. Dzięki temu ciśnienie naporu zmienia się proporcjonalnie z Prędkością biegu silnika, przy Czym maksymalną wysokość ciśnienia naporu ogranicza zaworek przelewowy, przepuszczający nadmiar Oleju z powrotem do kanału ssącego pompy zębatej (np. w razie nagłego spiętrzenia się ciśnienia naporu).

Kanalik w tłoczku sterującym dość silnie dławi przepływ oleju napędowego, wskutek czego na tłoczek sterujący działa różnica ciśnienia tłoczenia i ciśnienia naporu. W rezultacie tłoczek sterujacy wywiera określony nacisk na trzonek zaworka sterującego — usiłując go otworzyć, czemu przeciwstawia Się rozpieracz sprężynowy. Jeżeli różnica ciśnień po obu stronach tłoczka sterujacego przezwycięża opór sprężyny rozpieracza, tłoczek sterujący otwiera zaworek sterujący, przepuszczając olej napędowy z komory naporowej do komory upustowej i wówczas obniża sie ciśnienie naporu, a podwyższa sie ciśnienie upustu. Natomiast kiedy sprężyna rozpieracza przymyka zaworek sterujący, podwyższa sie ciśnienie naporu i obniża się ciśnienie upustu. W ten sposób zaworek sterujący dławi silniej lub słabiej przepływ oleju z komory naporowej do komory upustowej, czyli samoczynnie reguluje ciśnienie upustu proporcjonalnie do ciśnienia tłoczenia.

Comments Off on System CAV

Posts Tagged ‘Wynajem samochodu Warszawa’

System CAV

Posted in Uncategorized  by admin
January 17th, 2018

Regulator hydrauliczny wyróżnia sie pośrednim sprzężeniem układu korbowego silnika z urządzeniem sterujacym dawkowaniem przy użyciu zamkniętego obwodu, w którym krąży ciecz. Do uruchamiania mechanizmu regulującego chwilowe dawkowanie wykorzystuje się zwykle zmiany w charakterze przepływ cieczy (z reguły oleju napędowego) wywoływane zwalnianiem lub przyspieszaniem biegu silnika. Zwykle dawkowanie urządzenia wtryskowego zwiększa się lub zmniejsza w wyniku zmian wydajności lub ciśnienia tłoczenia pompy sprzężonej bezpośrednio z układem korbowym silnika — najczęściej zębatej pompy napędzanej przez przekładnię zębatą lub łańcuchową o stałym przełożeniu. System BRYCE. Zębatka sterująca pompy wtryskowej jest poosiowo przesuwana wraz z tłoczkiem regulatora odpowiednio do wypadkowego oddziaływania nacisku sprężyny sterującej i chwilowej różnicy ciśnień po obu stronach tłoczka. Komorę naporową wypełnia olej napędowy, tłoczony przez pompę zębatą pod ciśnieniem proporcjonalnym do prędkości biegu silnika. Olej napędowy, tłoczony przez pompę zębatą, dopływa również i do k mory odciążającej, lecz pod ciśnieniem obniżanym przez zaworek upustowy, spełniający zadania dławika. Podczas pracy silnika, pod wpływem różnicy ciśnień w komorze naporowej i komorze odciążającej, tłoczek regulatora usiłuje stale przesunąć zębatke sterującą w kierunku położenia największego dawkowania. Natomiast sprężyna sterująca dąży stale do przesunięcia zębatki sterując j (wraz z tłoczkiem) w kierunku położenia STOP.

Hydrauliczny regulator BRYCE działa jako nastawny, czyli utrzymuje ustawioną prędkość biegu silnika bez względu na jego obciążenie zewnętrzne, jeżeli nie przekracza ono dopuszczalnego. Kiedy silnik zwalnia swój bieg, od razu maleje wydajność pompy zębatej, a ciśnienie w komorze odciążającej obniża się szybciej niż ciśnienie w komorze naporowej, Wobec wzrastania różnicy ciśnień działającej na tłoczek, przesuwa się on poosiowo wraz z zębatką sterujacą, która Ściskając jeszcze bardziej sprężynę sterującą przemieszcza się w kierunku położenia największego dawkowania. Natomiast w razie przyspieszenia biegu silnika ciśnienie w komorze nadmiarowej podwyższa się szybciej niż ciśnienie w komorze naporowej, maleje różnica ciśnień po obu stronach tłoczka, a rozprężająca się sprężyna sterująca przesuwa zębatkę sterującą w kierunku jej położenia STOP. Tłoczek ma krawędzie sterujące, które dławiąc wypływ oleju z komory odciążającej do przewodu nadmiarowego zapewniają wymaganą stabilność działania regulatora. Jeżeli zmniejsza się różnica ciśnień po obu stronach tłoczka, sprężyna sterująca zaczyna przesuwać zębatkę sterującą wraz z tłoczkiem i jego krawędzie sterujące umożliwiają coraz obfitsze wyciekanie oleju z komory odciążającej, co powoduje obniżanie się w niej ciśnienia. Wówczas wobec wzrostu różnicy ciśnień tłoczek cofa się, jego krawędzie sterujące dławią wypływ oleju i podwyższa się ciśnienie w komorze odciążającej, czyli ponownie maleje różnica ciśnień działająca na tłoczek. [przypisy: Wypożyczalnia samochodów dostawczych, Wynajem samochodu Warszawa, naprawa samochodów ]

Comments Off on System CAV

« Previous Entries