Posts Tagged ‘Wypożyczalnia samochodów Gdańsk’

Rodzaje ogumienia pneumatycznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Ogumienie pneumatyczne cechują podobne właściwości jak sprężyste elementy pneumatyczne zawieszenia, w których zamknięte są niezmienne ciężarowo ilości powietrza; obecnie powszechnie stosuje się kola jezdne o ogumieniu pneumatycznym, we wszelkiego rodzaju pojazdach samochodowych i bez względu na ich wielkość, przeznaczenie lub warunki eksploatacji. Rodzaje ogumienia pneumatycznego. Z uwagi na sposób odcinania od otoczenia powietrza wypełniającego ogumienie, ogólnie ogumienie pneumatyczne dzieli się na dętkowe i bezdętkowe. Ze względu na wysokość ciśnienia powietrza, najbardziej korzystną gdy chodzi o trwałość ogumienia pneumatycznego, rozróżnia się ogumienie wysokociśnieniowe (ciśnienie robocze ponad 5 kG/cm2), niskociśnieniowe (balonowe — 2 kG/cm2) oraz superbalonowe (poniżej 2 kG/cm2). Ponadto wyodrębnia się rozmaite odmiany ogumienia pneumatycznego przyjmując różne kryteria podziału, jak np.: przeznaczenie (ogumienie szosowe, terenowe lub specjalne), odporność na uszkodzenia i zużycie (zwykle, wzmocnione lub specjalne), wykonanie (zwykłe, niskoprofilowe itd.) oraz inne. Ogumienie dętkowe cechuje utrzymywanie powietrza wypełniającego wnętrze ogumienia wyłącznie dzięki szczelności cienkościennego elementu gumowego, tzw. dętki, zaopatrzonej w zawór powietrza. Z nawierzchnią jezdni współpracuje główny element ogumienia, tzw. opona, osadzona na obręczy koła jezdnego i zachowująca swój właściwy kształt dzięki skłonności dętki do sprężystego rozszerzania się wskutek ciśnienia wypełniającego ją powietrza. Detka jest elementem niezbyt wytrzymałym i dość wrażliwym na uszkodzenia mechaniczne. Zadanie praktycznie nierozciągliwej opony polega więc m. in. na zabezpieczaniu dętki przed rozsadzeniem przez zawarte w niej spreżone powietrze oraz na chronieniu dętki przed bezpośrednim stykaniem sie z nierównościami podłoża i ścieraniem o nawierzchnię jezdni, Aby zapobiec uszkodzeniom dętki w wyniku przylegania do [podobne: Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, tachodrive, serwis samochodów ]

Comments Off on Rodzaje ogumienia pneumatycznego

Posts Tagged ‘Wypożyczalnia samochodów Gdańsk’

Rodzaje ogumienia pneumatycznego

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2016

Ujmując poglądowo głównie chodzi tu o praktyczną realizację niżej wyszczególnionych założeń i wymagań: możliwie jak największa przyczepność kola jezdnego (bieżnika jego opony) do nawierzchni jezdni, — jak najmniejszy opór toczenia się koła jezdnego po nawierzchni jezdni (przede wszystkim chodzi tu o ograniczenie oporów tarcia wewnętrznego w ogumieniu podczas jego odkształcania), możliwie jak największa zdolność tłumienia wstrząsów i drgań (wymuszanych i własnych), — zapewnianie jak największej stateczności ruchu pojazdu i jednocześnie możliwości jak najłatwiejszego kierowania pojazdem; toczące sie koło jezdne powinna cechować jak największa stateczność podłużna, czyli jak największa odporność na boczne znoszenie, — niezmienność właściwości pomimo niesprzyjających wpływów otoczenia, aby niekorzystne lub trudne warunki ruchu jak najmniej pogarszały własności trakcyjne pojazdu, — odporność na uszkodzenia i powodowanie jak najmniejszego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w razie nieoczekiwanej usterki, zwłaszcza podczas szybkiej jazdy, — racjonalne wykonanie, zapewniające wymaganą sztywność i dostatecznie duży zapas wytrzymałości, przy jak najmniejszym ciężarze własnym, — łatwość rozbiórki i składania oraz możliwie mała liczba części ; ponadto łatwość szybkiej naprawy ogumienia, — zachowywanie dostatecznego wyrównoważenia pomimo zużywania się bieżników opon, niedopatrzeń podczas zakładania ogumienia lub usterek (np. odkształcenia tarczy, odpadnięcia ciężarka wyrównoważającego itp.), — jak najmniejsza skłonność do przegrzewania się; konieczne est głównie możliwie intensywne odprowadzanie ciep a od ogumienia i bębnów lub tarcz hamulcowych bezgłośność wirowania ; w całym zakresie prędkości ruchu pojazdu nie powinny występować jakiekolwiek odgłosy wywoływane obracaniem się kół jezdnych, — jak największa odporność na zużycie i fizyko-chemiczne wpływy otoczenia, dotyczy to głównie odporności ogumienia na ścieranie mechaniczne, na chemiczne oddzialywanie paliwa lub smarów, na nasłonecznienie, na niskie temperatury itp. Obok wymienionych obowiązują wymagania ogólne, a zwłaszcza możliwie prosta technologia i niski koszt produkcji oraz wysoki stopień zamienności części składowych. [patrz też: Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, szyny prądowe, wózki transportowe ]

Comments Off on Rodzaje ogumienia pneumatycznego