serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Zdolność tłumienia wstrząsów i drgań

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Ujmując poglądowo głównie chodzi tu o praktyczną realizację niżej wyszczególnionych założeń i wymagań: możliwie jak największa przyczepność kola jezdnego (bieżnika jego opony) do nawierzchni jezdni, — jak najmniejszy opór toczenia się koła jezdnego po nawierzchni jezdni (przede wszystkim chodzi tu o ograniczenie oporów tarcia wewnętrznego w ogumieniu podczas jego odkształcania), możliwie jak największa zdolność tłumienia wstrząsów i drgań (wymuszanych i własnych), — zapewnianie jak największej stateczności ruchu pojazdu i jednocześnie możliwości jak najłatwiejszego kierowania pojazdem; toczące sie koło jezdne powinna cechować jak największa stateczność podłużna, czyli jak największa odporność na boczne znoszenie, — niezmienność właściwości pomimo niesprzyjających wpływów otoczenia, aby niekorzystne lub trudne warunki ruchu jak najmniej pogarszały własności trakcyjne pojazdu, — odporność na uszkodzenia i powodowanie jak najmniejszego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w razie nieoczekiwanej usterki, zwłaszcza podczas szybkiej jazdy, — racjonalne wykonanie, zapewniające wymaganą sztywność i dostatecznie duży zapas wytrzymałości, przy jak najmniejszym ciężarze własnym, — łatwość rozbiórki i składania oraz możliwie mała liczba części ; ponadto łatwość szybkiej naprawy ogumienia, — zachowywanie dostatecznego wyrównoważenia pomimo zużywania się bieżników opon, niedopatrzeń podczas zakładania ogumienia lub usterek (np. odkształcenia tarczy, odpadnięcia ciężarka wyrównoważającego itp.), — jak najmniejsza skłonność do przegrzewania się; konieczne est głównie możliwie intensywne odprowadzanie ciep a od ogumienia i bębnów lub tarcz hamulcowych bezgłośność wirowania ; w całym zakresie prędkości ruchu pojazdu nie powinny występować jakiekolwiek odgłosy wywoływane obracaniem się kół jezdnych, — jak największa odporność na zużycie i fizyko-chemiczne wpływy otoczenia, dotyczy to głównie odporności ogumienia na ścieranie mechaniczne, na chemiczne oddzialywanie paliwa lub smarów, na nasłonecznienie, na niskie temperatury itp. Obok wymienionych obowiązują wymagania ogólne, a zwłaszcza możliwie prosta technologia i niski koszt produkcji oraz wysoki stopień zamienności części składowych. [patrz też: bawaria motors otomoto, serwis vw zielona góra, otomoto białystok ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bawaria motors otomoto otomoto białystok serwis vw zielona góra