serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Układ przeniesienia regulatora odśrodkowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Podczas przyspieszania biegu silnika pod wpływem rosnących sił odśrodkowych wirujące ciężarki oddalają się od siebie, ściskając coraz bardziej sprężyny, aż do ustalenia się nowego stanu równowagi. Rozsuwając się na zewnątrz ciężarki regulatora powodują jednocześnie przesuwanie zębatki sterującej w kierunku położenia STOP — czyli zmniejszanie dawkowania. Jeżeli silnik zwalnia swój bieg, zarazem maleją siły odśrodkowe działające na ciężarki regulatora. Wówczas dwuzakresowe działanie regulatora odśrodkowego zapewnia się przez zastosowanie specjalnie dobranych zespołów sprężyn i oryginalne zawieszeni ciężarków. Podczas jałowego biegu silnika na wirujące ciężarki naciskają tylko dość miękkie sprężyny zewnętrzne (tzw. biegu jałowego). [podobne: serwis skoda gdańsk, serwis seat wrocław, seat serwis wrocław ]

W okresie tym regulator pracuje w omówiony sposób, czyli zwiększa lub zmniejsza dawkowanie stosownie do chwilowego niedoboru lub nadmiaru czynnej mocy silnika, zużywanej tylko na pokonywaniu jego obciążenia wewnętrznego. Podczas wciskania pedału przyspieszenia zębatka sterująca w pompie wtryskowej jest przesuwana w kierunku największego dawkowania. Wskutek wtryskiwania do cylindrów coraz większych dawek oleju napędowego silnik przyspiesza swój bieg, a wirujące ciężarki regulatora pod wpływem wzrastających sil odśrodkowych rozsuwają sie na zewnątrz, łatwo pokonując opór sprężyn biegu jałowego. Jednak oddalając się od osi obrotu ciężarki prawie od razu napotykają na twarde sprężyny wewnętrzne. Od tej chwili, pomimo dalszego wzrastania sil odśrodkowych, ciężarki już się dalej nie rozsuwają na zewnątrz, czyli mechanizm sterujący regulatora przestaje w ogóle działać. Twarde sprężyny wewnętrzne (tzw. największej szybkobieżności) są tak dobrane, że do ich ugięcia nie wystarczają Siły Odśrodkowe, którym mogą podlegać wirujące ciężarki w zakresie użytecznych prędkości biegu silnika, ze znamionową włącznie. Dopiero kiedy prędkość obrotowa wału korbowego przewyższa znamionową, siły odśrodkowe zwiększaja się już tak dalece, że wirujące ciężarki znowu zaczynają rozsuwać się na zewnątrz, a więc zmniejszał dawkowanie. Jeżeli silnik pracuje z największą dopuszczalną prędkością biegu, ciężarki regulatora utrzymują zębatkę sterującą w pobliżu jej położenia biegu jałowego, co umożliwia jedynie bieg luzem silnika, bez jakiegokolwiek obciążenia zewnętrznego.

Mechanizm sterujacy regulatora odśrodkowego jest sprzężony z zębatką sterującą w pompie wtryskowej za pośrednictwem układu przeniesienia, sterowanego zarazem przez pedał przyspieszenia (lub dźwignię sterującą). Dzięki odpowiedniej konstrukcji, bez względu na położenie pedału przyspieszenia mechanizm przeniesienia umożliwia wirującym ciężarkom ograniczanie największej prędkości biegu silnika, a ponadto rownież i sterowanie biegu jałowego silnika, lecz dopiero po zwolnieniu pedału przyspieszenia.

Układ przeniesienia dwuzakresowego regulatora odśrodkowego podczas pracy silnika w zakresie użytecznych prędkości biegu sprzęga jedynie pedał przyspieszenia z zębatką sterująca w pompie wtryskowej. Natomiast w regulatorze nastawnym lub uniwersalnym pedał przyspieszenia wyłącznie ustawia elementy układu przeniesienia w odpowiednich położeniach roboczych, a wirujące ciężarki nieprzerwanie sterują dawkowaniem

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: seat serwis wrocław serwis seat wrocław serwis skoda gdańsk