serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Przepisy dozoru technicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

W zasadniczym położeniu sworznie w mechanizmach nasuwania są wysunięte. W przypadku nasuwania rozjazdu sworznie są cofnięte dzięki zasterowaniu zaworem, a zawór automatycznie unieruchomi odpowiedni siłownik nasuwania. Zamek hydrauliczny w odgałęzieniu związanym z górną częścią siłownika powinien mieć nieszczelne gniazdo, w przeciwnym razie nie będzie dochodzić do skutku dodatkowe podnoszenie toru. Układ hydrauliczny oczyszczarki tłucznia RM-62 omówiony został poprzednio. Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. ustanawia dozór techniczny nad następującymi urządzeniami: 1) kotłami parowymi i wodnymi; 2) stałymi i przenośnymi zbiornikami ciśnieniowymi; 3) wytwornicami acetylenowymi; 4) dźwignicami. Dozór techniczny nad tymi urządzeniami obejmuje: a) przeprowadzanie rejestracji i odbioru technicznego przed dopuszczeniem tych urządzeń do ruchu oraz dopuszczenie ich do ruchu; b) wykonywanie okresowych i nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych; c) wstrzymanie ruchu urządzeń technicznych w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów lub zagrożenia bezpieczeństwa Życia i zdrowia ludzkiego; d) sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących urządzenia techniczne; e) udzielanie zezwoleń na dokonywanie spawania urządzeń technicznych; f) nadzór i kontrole nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dozorze technicznym przez użytkowników tych urządzeń. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą być o b owi ą z k owo przez użytkownika zgłoszone we właściwym urzędzie dozoru technicznego, niedopełnienie zaś tego obowiązku jest surowo karane. Również o każdej awarii, niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub o nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia użytkownik jest zobowiązany powiadomić w jak najszybszym czasie właściwy inspektorat dozoru technicznego. Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. i ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 6 z 1962 r. [podobne: nivette otomoto, pko poleasingowe, pko poleasingowe, pko poleasingowe ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing poleasingowe nivette otomoto pko leasing licytacje pko poleasingowe