serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Wałek kułaczkowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wałek kułaczkowy jest nieco przekręcany względem wałka napędowego, zgodnie z jego kierunkiem obrotu, czyli wzrasta wyprzedzenie wtryskiwania.

Niepożądany wpływ wzrastania sił odśrodkowych proporcjonalnie do kwadratu prędkości obrotowej walka napędowego eliminuje się przez specjalne uksztaltowanie prowadników, czyli oporowych powierzchni ciężarków, na które naciskają czopy tarczy sprzęgającej — zmuszając ciężarki do przekręcania tarczy pędnej wraz z wałkiem kułaczkowym, w ślad za wałkiem napędowym. Prowadnikom nadaje się takie kształty i promienie krzywizn, że jednakowe zmiany wyprzedzenia wtryskiwania są wynikiem o wiele większych przesunięć ciężarków przy niskiej prędkości obrotowej wału korbowego niż podczas szybkiego biegu silnika. Przewody wysokiego ciśnienia są to specjalne przewody łączące sekcje tłoczące pompy wtryskowej z wtryskiwaczarni. Wymiary geometryczne i własności materiałowe przewodów wysokiego ciśnienia wywierają znaczny wpływ na działanie układów wtryskowych, w związku z czym przewody te zalicza się do najważniejszych elementów urządzeń wtryskowych.

Jako przewody wysokiego ciśnienia stosuje się z reguły jednolite odcinki grubościennych rurek bez szwu, walcowanych z miękkiej stali niskowęglowej, wysokiej jakości. Przeważnie stosuje się przewody wysokiego ciśnienia o średnicach wewnętrznych 1,0. . .2,0 mm i średnicach zewnętrznych 9 mm. Po przycięciu na odpowiednią długość wnętrze przewodu wysokiego ciśnienia poddaje się specjalnej obróbce wykańczającej (dogładzaniu).

Powierzchnia wewnętrznej ścianki przewodu, stykająca się z olejem napędowym tłoczonym do wtryskiwacza, powinna być absolutnie gładka i czysta, bez jakichkolwiek śladów zendry, wżerów, złuszczeń, skorodowań lub innych wad. Zwykle dopuszcza się drobne jedynie odchyłki wewnętrznej Średnicy przewodu. [patrz też: pko licytacje, bawaria otomoto, sgb trans leasing, układ kulisowy ]

Istotne znaczenie ma sposób wykonania końcówek przewodu wysokiego ciśnienia, z uwagi na konieczność zabezpieczenia pełnej szczelności złączy. Każdą końcówkę, o kształcie ściętego stożka, walcuje sie na zimno z materiału rurki przy użyciu odpowiedniego przyrządu, z reguły ręcznego. Zestaw wysokiego ciśnienia przewodów wysokiego ciśnienia kompletuje się w wytwórni do urządzenia wtryskowego z uwzględnieniem ściśle określonych wymagań technicznych. Dotyczą one zarówno długości i kształtu (sposobu wygięcia i rozmieszczenia spiral), jak i przepustowości oraz oporów hydraulicznych.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do oryginalnego zestawu przewodów wysokiego ciśnienia jest niedopuszczalne. Odnosi się to zwłaszcza do wymiany przewodów na inne, o wiekszych lub mniejszych średnicach wewnętrznych czy zewnetrznych, wydłużania albo skracania przewodów oraz wyginania ich w odmienny sposób. Nie należy również naprawiać uszkodzonych

przewodów wysokiego ciśnienia przez spawanie czy lutowanie na twardo, ani też przyłączać tymi metodami zastępczych końcówek (toczonych). Po wykryciu jakiejkolwiek usterki przewód trzeba wymienić na nowy.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bawaria otomoto pko licytacje sgb trans leasing układ kulisowy