serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Warstwy kordu wraz z gumą

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Warstwy kordu wraz z gumą międzywarstwową stanowią praktycznie biorąc jednorodny kadłub opony, przy czym osnowa ma własności jednolitego tworzywa elastycznego o zbliżonej wytrzymałości we wszystkich kierunkach. Wskutek miejscowego choćby rozwarstwienia osnowy lub innych jej uszkodzeń opona w zasadzie nie nadaje się już do naprawy. Zdolność przenoszenia obciażeń zewnętrznych przez oponę jest proporcjonalna do wytrzymałości jej osnowy, czyli materiału i liczby warstw kordu. Grubość skrętek i liczbę warstw kordu można jednak zwiększać tylko do pewnych granic, ponieważ inaczej osnowa staje się zbyt sztywna i skłonna do rozwarstwiania. Z tego względu obecnie wytrzymałość opon samochodowych zwiększa się głównie przez wykonywanie kordu z materiałów o zwiększonej wytrzymałości oraz przez doskonalenie układów skrętek kordu i warstw w osnowie, przy czym zaznacza się dość powszechne dążenie do zmniejszania liczby warstw kordu w osnowie, co zmniejsza jej grubość. Dzięki temu ze wzrostem wytrzymałości opony uzyskuje się zwiększenie jej elastyczności, a więc i trwałości. Wytrzymałość opony można wydatnie zwiększyć przez zaopatrzenie jej osnowy w kord z drutów stalowych (zwykle o średnicach około 0,15 mm). Wówczas jednak trzeba możliwie ograniczyć zakres odkształceń osnowy podczas ruchu pojazdu — z uwagi na umiarkowaną wytrzymałość zmęczeniową stali na zginanie, o wiele mniejszą niż np. włókien syntetycznych i tworzyw sztucznych. W praktyce osnowę opony wzmacnia się więc co najwyżej kilkoma warstwami kordu stalowego i to jedynie w obszarze najmniejszych jej odkształceń, których zakres zwęża się do minimum przez utrzymywanie wysokiego ciśnienia powietrza w ogumieniu (około 7 kG/cm2). Niekiedy stosuje się ponadto dodatkowa warstwę stalowego kordu, która stanowi rdzeń osnowy łączący obrzeża opony. Obie wspomniane odmiany opon z kordem stalowym cechuje wyjątkowo duża wytrzymałość i znaczna trwałość, lecz z uwagi na ograniczoną elastyczność i konieczność utrzymywania wysokiego ciśnienia w ogumieniu opony. takie nadają się jedynie do dużych i ciężkich pojazdów, np. wielkich samochodów ciężarowych lub autobusów. [więcej w: nivette otomoto, pko poleasingowe, pko poleasingowe, pko poleasingowe ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing poleasingowe nivette otomoto pko leasing licytacje pko poleasingowe