serwis Skoda i VW
serwis Skoda i VW Wrocław

Zasada podwójnego wtrysku

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rozpylacze czopikowe stosowane są głównie do rozpraszania oleju napędowego w dzielonych komorach spalania. Ze względu na pełną symetrie rozpylanego stożkowo strumienia paliwa oraz swoistą zdolność do samooczyszczania się z nagaru, rozpylacze czopikowe rozpowszechniają się coraz szerzej i wyraźnie wypierają inne rodzaje rozpylaczy — zwłaszcza jednootworkowe.

Od chwili rozpoczęcia się procesu wtryskiwania do chwili pojawienia się otwartego płomienia we wnętrzu spalania upływa zawsze pewien okres czasu (tzw. opóźnienie samozapłonu). W okresie tym rozpylacz wtryskuje do cylindra mniejszą lub większą Ilość oleju napędowego, która po samozapłonie mieszanki ulega spaleniu w sposób przypominający detonację materiału wybuchowego, Powtarzanie się tego rodzaju procesów niekontrolowanego spalania w cylindrach jest powodem charakterystycznej twardości biegu silnika wysokoprężnego i wywołuje szczególnie niepożądane obciążenia dynamiczne części układu korbowego. [podobne: olx lubelskie motoryzacja, samochody używane z gwarancją poznań, otomoto zielona góra, transporter nowa moc cda ]

Zadowalająca elastyczność biegu silnika, przy dopuszczalnych obciążeniach dynamicznych części jego układu korbowego, zapewnia się tylko przez ograniczenie do minimum ilości oleju napędowego wtryskiwanych do komór spalania w okresach opóźnienia samozapłonu, z jednoczesnym skracaniem jak najbardziej okresów opóźnienia samozapłonu. W praktyce polega to głównie na stwarzaniu warunków, aby bezpośrednio po otwarciu się rozpylacza w najsilniej nagrzanych objętościach powietrza wypełniającego komorę spalania rozpraszała się mała ilość doskonale rozpylonego oleju napędowego, stanowiąca niewielką tylko część wtryskiwanej jednorazowo dawki paliwa.

Po pojawieniu się otwartego płomienia w komorze spalania, stopień rozproszenia wtryskiwanego do niej w dalszym ciągu oleju napędowego może już być umiarkowany. Wskutek spalenia się rozpylonych początkowo ilości paliwa we wnętrzu komory spalania panują bowiem dost wysokie temperatury i lokalne ciśnienia, co sprzyja odparowaniu i spaleniu reszty dawki oleju napędowego.

Od chwili samozapłonu istotnego znaczenia nabierają natomiast kierunki ruchu kropelek ciekłego jeszcze paliwa i ich siła przebicia, ponieważ proces spalania kontrolowanego powinien możliwie szybko dobiec końca. Jeżeli bowiem wtryskiwany olej napędowy nie natrafia dostatecznie szybko na potrzebne do spalenia ilości tlenu, proces spalania przeciąga się w czasie, a nawet przeradza w niepożądane zjawiska dopalania.

Powyższe uzasadnia celowość wprowadzania dawki oleju napędowego do komory spalania według zasady podwójnego wtrysku — początkowo niewielkiej ilości paliwa niezbędnej do powstania otwartego płomienia, a następnie, już po samozapłonie, reszty dawki oleju napędowego. Pozwoliłoby to ograniczyć do minimum ilość paliwa spalającego się detonacyjnie, a ponadto można by stworzyć warunki możliwie sprzyjające powstawaniu mieszanki — najpierw przyspieszające jej samozapłon i z kolei zupełnie inne, zapewniające korzystny przebieg właściwego procesu spalania.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx lubelskie motoryzacja otomoto zielona góra samochody używane z gwarancją poznań transporter nowa moc cda